Programmas mērķis:

īstenot valsts tūrisma politiku un veicināt tūrisma kā tautsaimniecības nozares attīstību Latvijā.

Galvenās aktivitātes:

1)   veicināt Latvijas atpazīstamības veidošanu kā pievilcīgu tūrisma galamērķi;

2)   veicināt tūrisma puduru (t.sk. reģionālo) veidošanu, tūrisma produktu attīstību un apmācību pasākumu organizēšanu.

Programmas izpildītājs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Latvijas kā pievilcīga tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšana un informācijas nodrošināšana interneta vidē

Portāla www.latvia.travel apmeklējumi (skaits)

1 580 000

2 500 000

2 700 000

2 900 000

3 000 000

Sagatavoti tūrisma informatīvie materiāli (veidi)

5

5

5

5

5

Tūrisma puduru (t.sk. reģionālo) veidošanas veicināšana

Īstenoti reģionālā tūrisma attīstības veicināšanas pasākumi (skaits)

5

3

3

3

3

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

670 999

747 418

751 718

751 718

751 718

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

76 419

4 300

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,4

0,6

-

-

Atlīdzība, euro

269 246

271 647

271 647

271 647

271 647

Vidējais amata vietu skaits gadā

16

16

16

16

16

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 402

1 415

1 415

1 415

1 415

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

4 300

4 300 

Citas izmaiņas

-

4 300

4 300

Atjaunoti izdevumi, ievērojot vienreizēju izdevumu samazinājumu komandējumiem 2021. gadā  

-

4 300

4 330