Programmas mērķis:

Latvijas aizsardzības politikas realizēšana starptautiskā un kiberdrošības vidē, militārās aizsardzības koordinācija.

Galvenās aktivitātes:

1)   koordinēt informācijas tehnoloģiju drošības politikas veidošanu un īstenošanu;

2)   dalība Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un citu starptautisko drošības un aizsardzības organizāciju drošības un valsts aizsardzības politikas veidošanā;

3)   nodrošināt valsts aizsardzībā iesaistītā personāla pārvaldes un militārās izglītības politikas izstrādi;

4)   nodrošināt paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības institūcijas darbību.

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Aizsardzības politikas īstenošana

Iemaksu veikšana starptautiskajās institūcijās NATO un ES budžetos (skaits)

20

20

21

21

21

Augsta līmeņa amatpersonu vizīšu organizēšana Latvijā (skaits)

13

30

30

30

30

Augsta līmeņa amatpersonu vizīšu organizēšana ārzemēs (skaits)

28

25

25

25

25

Darbojošies agrās brīdināšanas sistēmas sensori (skaits)

62

56

75

79

83

CERT.lv speciālistu dalība pasākumos (skaits)

58

125

125

130

130

CERT.lv speciālistu apmācītie dalībnieki (skaits)

6 758

7 750

7 750

8 000

8 000

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

12 036 949

13 168 115

15 379 260

15 388 286

15 388 286

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 131 66

2 211 145

9 026

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,4

16,8

0,1

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

10 005 766

12 216 911

2 211 145

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

9 969 612

11 969 612

2 000 000

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.:

9 969 612

11 969 612

-

ANO miera uzturēšanas spēki

1 140 352

1 140 352

-

Baltijas valstu aizsardzības koledža (BALTDEFCOL)

832 681

832 681

-

Pasaules karavīru sporta asociācija (CISM)

8 400

8 400

-

Starptautiskā muzeju asociācija (ICOM)

428

428

-

Starptautiskā militārās medicīnas padome

3 428

3 428

-

ES militārās operācijas (ATHENA)

60 401

-

-60 401

Eiropas miera mehānisms

-

260 401

260 401

Eiropas aizsardzības aģentūra (EDA)

60 717

60 717

-

Ženēvas drošības politikas centrs

21 343

21 343

-

Demokrātiskās kontroles pār bruņotajiem spēkiem centrs

20 000

20 000

-

Starptautiskā kartogrāfijas asociācija

250

250

-

Eiropas Nacionālā kartogrāfijas un kadastra aģentūra

6 467

6 467

-

IFC (Inteligence Fusion Centre)

12 806

12 806

-

NATO kiberaizsardzības sadarbības ekselences centrs

23 343

23 343

-

MCCE (Kustības koordinācijas centrs Eiropa)

15 000

15 000

-

NATO Enerģētiskās drošības izcilības centrs

20 000

20 000

-

STRATCOM (NATO Strategic Communications Centre of Excellence)

2 944 802

2 944 802

-

NATO iemaksas

4 573 951

4 373 951

-200 000

ES satelītu centra budžets, t.sk. pensiju budžets

25 243

25 243

-

Vācijas Maršala fonds

100 000

100 000

-

ASV pētniecības organizācija (Potomac Foundation)

100 000

100 000

-

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) Daudznacionālajā divīzijas štābs “Ziemeļi”

-

2 000 000

2 000 000

Citas izmaiņas

36 154

247 299

211 145

Samazināti izdevumi komandējumiem un dienesta braucieniem, iekšējās izdevumu (un pasākumu) pārskatīšanas ietekme no 2021. gada

14 726

-

-14 726

Izdevumu izmaiņas, IT uzturēšanas izdevumu segšanai

21 428

25 299

3 871

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

222 000

222 000

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu kapacitātes palielinājumu kiberdrošības procesa turpināšanai (CERT) (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§)

-

222 000

222 000