Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

232 408 822

237 787 415

239 148 466

221 404 943

219 732 423

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 378 593

1 361 051

-17 743 523

-1 672 520

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,3

0,6

-7,4

-0,8

Atlīdzība, euro

5 280 164

6 330 821

6 109 228

6 109 228

6 109 228

Vidējais amata vietu skaits gadā

186

188

205

205

205

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 366

2 806

2 483

2 483

2 483