Programmas mērķis:

  • nodrošināt pensiju izmaksu un veselības aprūpes izdevumu kompensācijas atvaļinātajām militārpersonām, kā arī pabalstu piešķiršanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt līdzekļu saņēmēju (atvaļinātās militārpersonas, NBS profesionālā dienesta karavīri, Latvijas nacionālās pretošanās kustības dalībnieki, 1991.gada barikāžu laikā bojāgājušo tuvinieki) sociālās garantijas (pensijas, pabalsti, medicīnas pakalpojumi atvaļinātajiem karavīriem).

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gada izpilde 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Sociālo garantiju saņēmēju skaits

Ikmēneša pensiju un pabalstu saņēmēju skaits

2 306

2 326

2 335

2 350

2 375

Pabalsti karavīriem par veselības bojājumiem

171

200

205

210

215

Medicīnisko pakalpojumu saņēmēju skaits

1 555

1 571

1 571

1 586

1 602

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

12773 779

13 055 672

13 555 672

13 555 672

13 555 672

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

281 893

500 000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,2

3,8

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

 

Izdevumi - kopā

-

500 000

500 000

 

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

500 000

500 000

 

Palielināts finansējums sociālajiem pabalstiem, lai nodrošinātu 2019.gadā paredzēto militārpersonu izdienas pensiju indeksācijas ietekmi (Ministru kabineta 2019.gada 15.aprīļa sēdes protokols Nr.19 1.§ 4.punkts)

-

500 000

500 000