Programmas mērķis:

  • nodrošināt pensiju izmaksu un veselības aprūpes izdevumu kompensācijas atvaļinātajām militārpersonām, kā arī pabalstu piešķiršanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt līdzekļu saņēmēju (atvaļinātās militārpersonas, NBS profesionālā dienesta karavīri, Latvijas nacionālās pretošanās kustības dalībnieki, 1991.gada barikāžu laikā bojāgājušo tuvinieki) sociālās garantijas (pensijas, pabalsti, medicīnas pakalpojumi atvaļinātajiem karavīriem).

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017 līdz 2021 gadam

 

2017. gada izpilde

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Sociālo garantiju saņēmēju skaits

Ikmēneša pensiju un pabalstu saņēmēju skaits

2 208

2260

2326

2350

2375

Pabalsti karavīriem par veselības bojājumiem

137

200

200

200

200

Medicīnisko pakalpojumu saņēmēju skaits

1 584

1540

1571

1586

1602

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada   plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

11 366 267

12 566 612

13 055 672

13 055 672

13 055 672

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 200 345

489 060

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10,6

3,9

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

489 060

489 060

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

489 060

489 060

Palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem, lai nodrošinātu 2018.gada paredzēto militārpersonu izdienas pensiju indeksāciju un izdienas pensiju saņēmēju skaita pieaugumu par 82 personām

-

489 060

489 060