Programmas mērķis:

  • nodrošināt pensiju izmaksu un veselības aprūpes izdevumu kompensācijas atvaļinātajām militārpersonām, kā arī pabalstu piešķiršanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt līdzekļu saņēmēju (atvaļinātās militārpersonas, NBS profesionālā dienesta karavīri, Latvijas nacionālās pretošanās kustības dalībnieki, 1991.gada barikāžu laikā bojāgājušo tuvinieki) sociālās garantijas (pensijas, pabalsti, medicīnas pakalpojumi atvaļinātajiem karavīriem).

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Sociālo garantiju saņēmēju skaits

Ikmēneša pensiju un pabalstu saņēmēju skaits

2 280

2 450

2 260

2 296

2 332

Pabalsti karavīriem par veselības bojājumiem

200

230

200

230

260

Medicīnisko pakalpojumu saņēmēju skaits

1 460

1 490

1 540

1 600

1 650

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

11 103 372

11 719 612

12 566 612

12 566 612

12 566 612

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

616 240

847 000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,6

7,2

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

847 000

847 000

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

847 000

847 000

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku pabalstu pieaugums

-

847 000

847 000