Programmas mērķis:

nodrošināt pensiju izmaksu un veselības aprūpes izdevumu kompensācijas atvaļinātajām militārpersonām, kā arī pabalstu piešķiršanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt līdzekļu saņēmēju (atvaļinātās militārpersonas, NBS profesionālā dienesta karavīri, Latvijas nacionālās pretošanās kustības dalībnieki, 1991. gada barikāžu laikā bojāgājušo tuvinieki) sociālās garantijas (pensijas, pabalsti, medicīnas pakalpojumi atvaļinātajiem karavīriem).

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gada izpilde

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Sociālo garantiju saņēmēji

Ikmēneša pensiju un pabalstu saņēmēji (skaits)

2 174

2 400

2 470

2 510

2 560

Pabalsti karavīriem par veselības bojājumiem (skaits)

221

235

250

300

300

Medicīnisko pakalpojumu saņēmēji (skaits)

1 725

1 586

 1730

1 820

1 820

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

16 269 120

16 269 120

18 924 450

18 924 780

18 924 780

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

2 655 330

330

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

16,3

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

2 655 330

2 655 330

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

330

330

Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai

-

330

330

Citas izmaiņas

-

2 655 000

2 655 000

Palielināti izdevumi, nodrošinot pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumu apjoma palielinājumu līdz 2,5% no IKP 2025. gadā (2,25% no IKP 2023. gadā, 2,4% no IKP 2024. gadā un 2,5% no IKP 2025. gadā) un ņemot vērā aktualizētās IKP prognozes (MK 2022.gada 22.marta protokola Nr.17 40.§ 2.punktu, MK 2022.gada 11.oktobra protokolu Nr.52 3.§ 5.punkts un MK 2022.gada 22.decembra protokolu Nr.67 1.§ 8.punkts ), lai nodrošinātu 2022.gada pensiju indeksāciju

-

2 655 000

2 655 000