Apakšprogrammas mērķis:

  • segt AS “Pasažieru vilciens” izdevumus par publiskās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • atdalot dzelzceļa infrastruktūras izdevumus no kopējiem ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītajiem izdevumiem, nodrošināt pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu efektivitātes celšanu un sniegto pārvadājumu apjomu piedāvāšanu atbilstoši iedzīvotāju pieprasījumam.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Veikta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izdevumu kompensēšana

No pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu (%)

100

62

62

62

62

Uzlabots drošības līmenis dzelzceļa tuvumā stacijā ar intensīvu gājēju un vilcienu kustību

Izbūvēts dzelzceļa šķērsojums (tunelis), gab.

-

1

-

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

36 897 057

27 874 774

23 874 774

23 874 774

23 874 774

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-9 022 283

-4 000 000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-24,5

-14,3

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4 000 000

-

-4 000 000

t. sk.:

Citas izmaiņas

4 000 000

-

-4 000 000

Samazināts finansējums prioritārā pasākuma “Dzelzceļa publiskā infrastruktūra” ietvaros

4 000 000

-

-4 000 000