Apakšprogrammas mērķis:

  • segt AS “Pasažieru vilciens” izdevumus par publiskās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • atdalot dzelzceļa infrastruktūras izdevumus no kopējiem ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītajiem izdevumiem, nodrošināt pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu efektivitātes celšanu un sniegto pārvadājumu apjomu piedāvāšanu atbilstoši iedzīvotāju pieprasījumam.

Apakšprogrammas izpildītājs – Satiksmes ministrija

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Veikta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izdevumu kompensēšana

No pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu (%)

97

67

62

62

62

Uzlabots drošības līmenis dzelzceļa tuvumā stacijā ar intensīvu gājēju un vilcienu kustību

Izbūvēts divu līmeņu dzelzceļa šķērsojums (tunelis), gab.

0

0

1

0

0

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

29 874 774

23 874 774

27 874 774

23 874 774

23 874 774

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-6 000 000

4 000 000

-4 000 000

         -

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-20,1

16,8

-14,3

         -

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

4 000 000

4 000 000                    

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

4 000 000

4 000 000

Dzelzceļa publiskā infrastruktūra

-

4 000 000

4 000 000