Apakšprogrammas mērķis:

segt AS “Pasažieru vilciens” izdevumus par publiskās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu.

Galvenās aktivitātes:

atdalot dzelzceļa infrastruktūras izdevumus no kopējiem ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītajiem izdevumiem, nodrošināt pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu efektivitātes celšanu un sniegto pārvadājumu apjomu piedāvāšanu atbilstoši iedzīvotāju pieprasījumam.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Veikta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izdevumu kompensēšana1

Izdevumu kompensācijas apmērs pasažieru pārvadātājiem par tiešajām izmaksām no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu (%)

-

100

100

100

100

AS “Latvijas Dzelzceļš” segti izdevumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu (%)

 -

100

100

100

100

Piezīmes.
1 Pie nosacījuma, ka ar MK lēmumu tiek piešķirta trūkstošais finansējums publiskās infrastruktūras izmaksu segšanai atbilstoši valsts pasūtījumam.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

23 874 774

23 874 774

23 874 774

23 874 774

23 874 774

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-