Apakšprogrammas mērķis:

segt publiskās dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas izdevumus pasažieru segmentā izdevumus par publiskās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu.

Galvenā aktivitāte:

nodrošināt pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu atbilstoši iedzīvotāju pieprasījumam.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Kompensēti publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izdevumi atbilstoši valsts pasūtījumam1

Izdevumu kompensācijas apmērs pasažieru

pārvadātājiem par tiešajām izmaksām no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu pārvadātājam par tiešajām izmaksām (%)

100

100

100

100

100

VAS “Latvijas Dzelzceļš” segti izdevumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu no piešķirtā finansējuma (%)

100

100

100

100

100

Piezīmes.

1 Pie nosacījuma, ka tiek piešķirts budžetā trūkstošais finansējums publiskās infrastruktūras izmaksu segšanai atbilstoši valsts pasūtījumam.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

23 874 774

23 874 774

30 874 774

26 874 774

26 874 774

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

7 000 000

-4 000 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

29,3

-13,0

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

7 000 000

7 000 000

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

7 000 000

7 000 000

Palielināti izdevumi dzelzceļa publiskai infrastruktūrai (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63, 1.§ 2.p.).

-

7 000 000

7 000 000