Apakšprogrammas mērķis:

  • segt AS “Pasažieru vilciens” izdevumus par publiskās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • atdalot dzelzceļa infrastruktūras izdevumus no kopējiem ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītajiem izdevumiem, nodrošināt pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu efektivitātes celšanu un sniegto pārvadājumu apjomu piedāvāšanu atbilstoši iedzīvotāju pieprasījumam.

Apakšprogrammas izpildītājs – Satiksmes ministrija

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Veikta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izdevumu kompensēšana

No pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu (%)

100

67

67

67

67

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

23 874 774

23 874 774

23 874 774

23 874 774

23 874 774

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-