Apakšprogrammas mērķis:

sabiedriskā transporta pakalpojumu administrēšanas funkcijas nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt Sabiedriskā transporta padomes sekretariāta un izpildinstitūcijas funkcijas;

izstrādāt un plānot maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutus;

sagatavot priekšlikumus sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu un to izmaiņu noteikšanai;

nodrošināt sabiedriskajam transportam no valsts budžeta iedalīto finanšu līdzekļu administrēšanu un piešķiršanu;

organizēt ar sabiedriskā transportu saistītos pakalpojumus;

pildīt citus Sabiedriskā transporta padomes dotos uzdevumus;

reģistrēt autoostas, apturēt vai anulēt autoostas reģistrāciju, kā arī pārbaudīt autoostas pakalpojumu maksu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VSIA “Autotransporta direkcija”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Veikta valsts nozīmes maršrutu tīklā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju līgumsaistību izpildes uzraudzība

Pārbaudīto pakalpojumu sniedzēju uzņēmumu īpatsvars no kopējā noslēgto līgumu skaita (%)

39

28

50

50

50

Apsekoto reisu īpatsvars no kopējā veikto reisu skaita (%)

1

1

1

1

1

Finanšu izlietojuma pārbaudes katrā pašvaldībā (skaits)

1

1

1

1

1

Finanšu līdzekļu izlietojuma likumības un pareizības pārbaužu īpatsvars no kopējā noslēgtā līgumu skaita (%)

39

28

50

50

50

Autoostu apsekošanas īpatsvars no autoostu skaita (%)

-

35

100

100

100

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

839 041

839 041

839 041

839 041

839 041

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-