Apakšprogrammas mērķis:

sabiedriskā transporta pakalpojumu administrēšanas funkcijas nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Sabiedriskā transporta padomes sekretariāta un izpildinstitūcijas funkcijas un pildīt citus Sabiedriskā transporta padomes dotos uzdevumus;
  2. izstrādāt un plānot maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutus;
  3. sagatavot priekšlikumus sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu un to izmaiņu noteikšanai;
  4. organizēt ar sabiedriskā transportu saistītos pakalpojumus;
  5. reģistrēt autoostas vai apturēt vai anulēt autoostas reģistrāciju, kā arī pārbaudīt autoostas pakalpojumu maksu;
  6. izsniegt, apturēt vai anulēt atļaujas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai komercmaršrutos;
  7. uzturēt braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmu un vienoto sabiedriskā transporta biļešu sistēmu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VSIA “Autotransporta direkcija”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Veikta valsts nozīmes maršrutu tīklā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju līgumsaistību izpildes uzraudzība

Pārbaudīto pakalpojumu sniedzēju uzņēmumu īpatsvars no kopējā noslēgto līgumu skaita (%)

28

50

50

50

50

Apsekoto reisu īpatsvars no kopējā veikto reisu skaita (%)

1

1

1

1

1

Finanšu izlietojuma pārbaudes katrā pašvaldībā (skaits)

1

1

1

1

1

Finanšu līdzekļu izlietojuma likumības un pareizības pārbaužu īpatsvars no kopējā noslēgtā līgumu skaita (%)

28

50

50

50

50

Autoostu apsekošanas īpatsvars no autoostu skaita (%)

35

100

100

100

100

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

839 041

839 041

920 648

926 547

926 547

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

81 607

5 899

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

9,7

0,6

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

 Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

81 607

81 607

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

81 607

81 607

Palielināti izdevumi vienotas sabiedriskā transporta biļešu sistēmas uzturēšanai (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63, 1.§ 2.p.).

-

81 607

81 607