Apakšprogrammas mērķis:

  • zaudējumu kompensēšana sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi.

Galvenās aktivitātes:

  • kompensēt zaudējumus sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem atbilstoši normatīvajos aktos vai sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumā noteiktajai zaudējumu aprēķināšanas kārtībai. Zaudējumu kompensēšana republikas pilsētu pašvaldībām par radītajiem zaudējumiem maršrutos, kas iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas vairāk kā 30%.

Apakšprogrammas izpildītāji: Satiksmes ministrija un VSIA “Autotransporta direkcija”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Pārvadātājiem segti zaudējumi atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai sabiedrībai nepieciešamajos maršrutos1

No pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu (%)

64

65

65

90

90

No pamatoti plā­notā pilsētu maršrutos (%) ar autobusiem

63

68

68

90

90

No pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem ar autobusiem (%)

68

80

80

90

100

Piezīmes.

Plānota rādītāju vērtību samazināšanās, jo apakšprogrammā plānotie valsts budžeta līdzekļi nesedz pārvadātāju faktiskos zaudējumus un jautājums par nepieciešamo papildu finansējumu saistību izpildei tiek risināts budžeta izpildes laikā.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

41359 269

40953 076

40 953 076

40 953 076

40 953 076

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-406 193

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,0

-

-

-