Apakšprogrammas mērķis:

  • zaudējumu kompensēšana sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi.

Galvenās aktivitātes:

  • kompensēt zaudējumus sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem atbilstoši normatīvajos aktos vai sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumā noteiktajai zaudējumu aprēķināšanas kārtībai. Zaudējumu kompensēšana republikas pilsētu pašvaldībām par radītajiem zaudējumiem maršrutos, kas iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas vairāk kā 30%.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VSIA “Autotransporta direkcija”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Pārvadātājiem segti zaudējumi atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai sabiedrībai nepieciešamajos maršrutos6

1. no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu (%)

93

81

65

65

65

2. no pamatoti plā­notā pilsētu maršrutos (%) ar autobusiem

86

81

68

68

68

3. no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem ar autobusiem (%)

95

81

80

80

80

 

6Plānota rādītāju vērtību samazināšanās, jo apakšprogrammā plānotie valsts budžeta līdzekļi nesedz pārvadātāju faktiskos zaudējumus un jautājums par nepieciešamo papildu finansējumu saistību izpildei tiek risināts budžeta izpildes laikā.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

43 035 878

37 954 220

40 953 076

40 953 076

40 953 076

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5 081 658

2 998 856

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-11,8

7,9

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

2 998 856

2 998 856

t.sk.

 

 

 

Citas izmaiņas

-

2 998 856

2 998 856

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

 

 

 

Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 31.07.00 "Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai" (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 33.§ 14.p.).

-

2 993 466

2 993 466

Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 31.05.00 “Dotācija Autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai”.

-

5 390

5 390