Apakšprogrammas mērķis:

  • zaudējumu kompensēšana sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi.

Galvenās aktivitātes:

  • kompensēt zaudējumus sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem atbilstoši normatīvajos aktos vai sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumā noteiktajai zaudējumu aprēķināšanas kārtībai. Zaudējumu kompensēšana republikas pilsētu pašvaldībām par radītajiem zaudējumiem maršrutos, kas iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas vairāk kā 30%.

Apakšprogrammas izpildītājs – Satiksmes ministrija un Autotransporta direkcija

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Pārvadātājiem segti zaudējumi atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai sabiedrībai nepieciešamajos maršrutos

1.no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu (%)

62

81

82

82

82

2. no pamatoti plā­notā pilsētu maršrutos (%) ar autobusiem

78

81

82

82

82

3. no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem ar autobusiem (%)

93

81

82

82

82

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

36 190 788

38 012 075

37 954 220

37 959 610

37 959 610

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 821 287

-57 855

5 390

         -

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,0

-0,2

         -

         -

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

57 855

-

-57 855

t.sk.

 

 

 

Citas izmaiņas

57 855

-

-57 855

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

57 855

-

-57 855

Samazināti izdevumi, pārdalot līdzekļus uz apakšprogrammu  31.05.00 “Dotācija Autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai”

57 855

-

-57 855