Apakšprogrammas mērķis:

  • zaudējumu kompensēšana sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi.

Galvenās aktivitātes:

  • kompensēt zaudējumus sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem atbilstoši normatīvajos aktos vai sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumā noteiktajai zaudējumu aprēķināšanas kārtībai. Zaudējumu kompensēšana republikas pilsētu pašvaldībām par radītajiem zaudējumiem maršrutos, kas iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas vairāk kā 30%.

Apakšprogrammas izpildītājs – Satiksmes ministrija un Autotransporta direkcija

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Pārvadātājiem segti zaudējumi atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai sabiedrībai nepieciešamajos maršrutos

1.no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu (%)

95

92

81

82

82

2. no pamatoti plā­notā pilsētu maršrutos (%) ar autobusiem

95

81

81

82

82

3. no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem ar autobusiem (%)

95

85

81

82

82

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

37 739 700

36 190 788

38 012 075

38 012 075

38 012 075

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 548 912

1 821 287

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4,1

5,0

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 821 287

1 821 287

 

Citas izmaiņas

-

1 821 287

1 821 287

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

1 821 287

1 821 287