Apakšprogrammas mērķis:

  • zaudējumu kompensēšana sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem saistībā ar personu, kurām noteikti braukšanas maksas atvieglojumi, pārvadāšanu.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt personu ar I un II grupas invaliditāti, personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kā arī personu, kas pavada personu ar I grupas invaliditāti vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, politiski represēto personu vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieku, bāreņu vai bez vecāku gādības palikušo bērnu un pirmsskolas vecuma bērnu tiesības izmantot sabiedrisko transportu bez maksas, sniegt braukšanas maksas atvieglojumus starppilsētu sabiedriskajā transportā daudzbērnu ģimenēm, kompensēt sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar šo personu pārvadāšanu saistītos zaudējumus.

Apakšprogrammas izpildītāji: Satiksmes ministrija un VSIA “Autotransporta direkcija”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Pārvadātājiem segti zaudējumi (nesaņemti ieņēmumi) atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai par pasažieru pārvadāšanu sabiedriskajā transportā ar valsts noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem noteiktām pasažieru kategorijām

No pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu (%)

95

100

82

100

100

No pamatoti plā­notā pilsētu maršrutos (%)

99,3

100

100

100

100

No pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem ar autobusiem (%)1

100

100

86

100

-

Piezīmes.

1Ņemot vērā reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta pakalpojumu attīstības 2021.-2030.gadam kontekstā no 2022.gada nav paredzēts atsevišķi no apakšprogrammas 31.07.00. veikt kompensāciju izmaksu par pārvadātajiem pasažieriem ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadājumos ar autobusiem.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

20238 859

20 350 442

20 650 442

20 650 442

20 650 442

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

111 583

300 000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,6

1,5

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

300 000

300 000

t.sk.

 

 

 

Citas izmaiņas

-

300 000

300 000

Atjaunoti izdevumi, kas 2019.gadā tika pārdalīti uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, lai 2019.gadā nodrošinātu programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" īstenošanu un veicinātu ģimenei labvēlīgas vides veidošanu pašvaldībās un sabiedrības iesaisti ģimenei draudzīgākas sabiedrības veidošanā (priekšlikums Nr.68 – atbalstīts 2.lasījumā).

-

300 000

300 000