Apakšprogrammas mērķis:

  • zaudējumu kompensēšana sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem saistībā ar personu, kurām noteikti braukšanas maksas atvieglojumi, pārvadāšanu.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt personu ar I un II grupas invaliditāti, personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kā arī personu, kas pavada personu ar I grupas invaliditāti vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, politiski represēto personu vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieku, bāreņu vai bez vecāku gādības palikušo bērnu un pirmsskolas vecuma bērnu tiesības izmantot sabiedrisko transportu bez maksas, sniegt braukšanas maksas atvieglojumus starppilsētu sabiedriskajā transportā daudzbērnu ģimenēm, kompensēt sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar šo personu pārvadāšanu saistītos zaudējumus.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VSIA “Autotransporta direkcija”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Pārvadātājiem segti zaudējumi (nesaņemti ieņēmumi) atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai par pasažieru pārvadāšanu sabiedriskajā transportā ar valsts noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem noteiktām pasažieru kategorijām

1. no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu (%)

122

93

100

100

100

2. no pamatoti plā­notā pilsētu maršrutos (%)

98

93

100

100

100

3. no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem ar autobusiem (%)

97

93

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

20 411 035

23 643 908

20 350 442

20 650 442

20 650 442

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 232 873

-3 293 466

300 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

15,8

-13,9

1,5

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3 293 466

-

-3 293 466

t.sk.

 

 

 

Citas izmaiņas

3 293 466

-

-3 293 466

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

 

 

 

Apropriācijas pārdale uz apakšprogrammu 31.06.00 "Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem" (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 33.§ 14.p.).

2 993 466

-

-2 993 466

Līdzekļu pārdale uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, lai 2019.gadā nodrošinātu programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" īstenošanu un veicinātu ģimenei labvēlīgas vides veidošanu pašvaldībās un sabiedrības iesaisti ģimenei draudzīgākas sabiedrības veidošanā (priekšlikums Nr.68 – atbalstīts 2.lasījumā).

300 000

-

-300 000