Apakšprogrammas mērķis:

  • zaudējumu kompensēšana sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem saistībā ar personu, kurām noteikti braukšanas maksas atvieglojumi, pārvadāšanu.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt personu ar I un II grupas invaliditāti, personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kā arī personu, kas pavada personu ar I grupas invaliditāti vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, politiski represēto personu vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieku, bāreņu vai bez vecāku gādības palikušo bērnu un pirmsskolas vecuma bērnu tiesības izmantot sabiedrisko transportu bez maksas, sniegt braukšanas maksas atvieglojumus starppilsētu sabiedriskajā transportā daudzbērnu ģimenēm, kompensēt sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar šo personu pārvadāšanu saistītos zaudējumus.

Apakšprogrammas izpildītājs – Satiksmes ministrija un Autotransporta direkcija

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Pārvadātājiem segti zaudējumi (nesaņemti ieņēmumi) atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai par pasažieru pārvadāšanu sabiedriskajā transportā ar valsts noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem noteiktām pasažieru kategorijām

1.no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu (%)

104

93

99

99

99

2. no pamatoti plā­notā pilsētu maršrutos (%)

95

93

95

95

99

3. no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem ar autobusiem (%)

97

93

99

99

99

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

17 612 332

19 410 632

23 643 908

23 643 908

23 643 908

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 798 300

4 233 276

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10,2

21,8

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

           -

4 233 276

4 233 276

t.sk.

 

 

 

Citas izmaiņas

-

4 233 276

4 233 276

Palielināti izdevumi, lai daudzbērnu ģimenēm sniegtu braukšanas maksas atvieglojumus starppilsētu sabiedriskajā transportā visam gadam

1 700 000

1 700 000

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu pievienotās vērtības nodokļa nomaksu par noteikto pasažieru kategoriju ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu sabiedriskajā transportā (MK 08.09.2017. prot. Nr.44, 59.§ 20.punkts)

-

2 533 276

2 533 276