Apakšprogrammas mērķis:

  • zaudējumu kompensēšana sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem saistībā ar personu, kurām noteikti braukšanas maksas atvieglojumi, pārvadāšanu.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt personu ar I un II grupas invaliditāti, personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kā arī personu, kas pavada personu ar I grupas invaliditāti vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, politiski represēto personu vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieku, bāreņu vai bez vecāku gādības palikušo bērnu un pirmsskolas vecuma bērnu tiesības izmantot sabiedrisko transportu bez maksas, sniegt braukšanas maksas atvieglojumus starppilsētu sabiedriskajā transportā daudzbērnu ģimenēm, kompensēt sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar šo personu pārvadāšanu saistītos zaudējumus.

Apakšprogrammas izpildītājs – Satiksmes ministrija un Autotransporta direkcija

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Pārvadātājiem segti zaudējumi (nesaņemti ieņēmumi) atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai par pasažieru pārvadāšanu sabiedriskajā transportā ar valsts noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem noteiktām pasažieru kategorijām

1.no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu (%)

100

100

93

99

99

2. no pamatoti plā­notā pilsētu maršrutos (%)

72

100

93

99

99

3. no pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem ar autobusiem (%)

100

100

93

99

99

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

15 976 155

17 612 332

19 410 632

21 110 632

21 110 632

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 636 177

1 798 300

1 700 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10,2

10,2

8,8

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 798 300

1 798 300

 

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

1 700 000

1 700 000

Palielināti izdevumi, lai daudzbērnu ģimenēm sniegtu braukšanas maksas atvieglojumus starppilsētu sabiedriskajā transportā

-

1 700 000

1 700 000

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta apakšprogrammām

-

98 300

98 300

Palielināti izdevumi, kas pārdalīti no 31.05.00 apakšprogrammas “Dotācija Autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai”

-

98 300

98 300