Apakšprogrammas mērķis:

  • iedzīvotājiem pieejamu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

  1. izstrādāt priekšlikumus reģionālās nozīmes maršrutu grozīšanai un maršrutu tīkla funkcionalitātes uzlabošanai;
  2. apsekot pieturvietas, analizēt pasažieru plūsmas;
  3. sadarboties ar pašvaldībām un apkopot iedzīvotāju viedokļus par maršrutu tīklu un tajā veicamajām izmaiņām.

Apakšprogrammas izpildītāji: Satiksmes ministrija un Plānošanas reģioni.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināti sabiedriskā transporta pakalpojumi plānošanas reģionos

Izstrādāti priekšlikumi reģionālās nozīmes maršrutu grozīšanai un maršrutu tīkla funkcionalitātes uzlabošanai (skaits)

168

60

60

60

60

Nodrošināta reģiona pārstāvja dalība Sabiedriskā transporta padomes sēdēs (sēžu skaits/dalības reizes)

60

12(60)

12(60)

12(60)

12(60)

Apsekotas un uzraudzītas pieturvietas (% no visu pieturvietu skaita)

15

15

15

15

15

Organizētas Sabiedriskā transporta komisijas sēdes (skaits)

5

5

5

5

5

Izpildīti Sabiedriskā transporta padomes uzdevumi (izpildīto uzdevumu īpatsvars)

100

100

100

100

100

Izskatīti priekšlikumi jaunu pieturvietu ierīkošanas nepieciešamībai (priekšlikumu skaits)

36

20

20

20

20

Plānošanas reģionu izsniegtās licences par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem (skaits)1

406

180

140

120

500

Piezīmes.

1Izsniegto licenču skaits plānots mazākā apmērā, jo valsts nodevas apmērs par licences izsniegšanu ir augstāks, nekā pirms regulējuma ieviešanas, kā arī tiek prognozēts, ka citu nozari regulējošu normatīvo aktu pieņemšana 2018.gadā (taksometru vadītāju reģistrācija, ierobežojumi transportlīdzekļiem) ietekmēs uzņēmēju vēlmi saņemt licenci. Licences tiek izsniegtas uz četriem gadiem, 2018.gadā izsniegto licenču darbības termiņš beidzas 2021.gadā, līdz ar to 2022. gadā plāno līdzīgu apjomu, kāds bija plānots 2018. gadā.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

235 300

224 000

222 000

221 000

221 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-11 300

-2 000

-1 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4,8

-0,9

-0,5

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 000

-

-2 000

t.sk.

 

 

 

Citas izmaiņas

2 000

-

-2 000

Samazināti izdevumi no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem atbilstoši plānotajiem ieņēmumiem no valsts nodevas, lai plānošanas reģioni nodrošinātu licences izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru.

2000

-

-2 000