Apakšprogrammas mērķis:

  • iedzīvotājiem pieejamu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

  1. izstrādāt priekšlikumus reģionālās nozīmes maršrutu grozīšanai un maršrutu tīkla funkcionalitātes uzlabošanai;
  2. apsekot pieturvietas, analizēt pasažieru plūsmas;
  3. sadarboties ar pašvaldībām un apkopot iedzīvotāju viedokļus par maršrutu tīklu un tajā veicamajām izmaiņām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un Plānošanas reģioni.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināti sabiedriskā transporta pakalpojumi plānošanas reģionos

Izstrādāti priekšlikumi reģionālās nozīmes maršrutu grozīšanai un maršrutu tīkla funkcionalitātes uzlabošanai (skaits)

247

60

60

60

60

Nodrošināta reģiona pārstāvja dalība Sabiedriskā transporta padomes sēdēs (sēžu skaits/dalības reizes)

14

12(60)

12(60)

12(60)

12(60)

Apsekotas un uzraudzītas pieturvietas (% no visu pieturvietu skaita)

9

15

15

15

15

Organizētas Sabiedriskā transporta komisijas sēdes (skaits)

11

5

5

5

5

Izpildīti Sabiedriskā transporta padomes uzdevumi (izpildīto uzdevumu īpatsvars)

100

100

100

100

100

Izskatīti priekšlikumi jaunu pieturvietu ierīkošanas nepieciešamībai (priekšlikumu skaits)

63

20

20

20

20

Plānošanas reģionu izsniegtās  licences  par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem (skaits)7

-

514

180

140

120

7Izsniegto licenču skaits plānots mazākā apmērā, jo valsts nodevas apmērs par licences izsniegšanu ir augstāks, nekā pirms regulējuma ieviešanas, kā arī tiek prognozēts, ka citu nozari regulējošu normatīvo aktu pieņemšana 2018.gadā (taksometru vadītāju reģistrācija, ierobežojumi transportlīdzekļiem) ietekmēs uzņēmēju vēlmi saņemt licenci.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

215 000

240 700

224 000

222 000

221 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

25 700

-16 700

-2 000

-1 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,0

-6,9

-0,9

-0,5

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

16 700

-

-16 700

t.sk.

 

 

 

Citas izmaiņas

16 700

-

-16 700

Samazināti izdevumi no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem atbilstoši plānotajiem  ieņēmumiem no valsts nodevas,  lai    plānošanas reģioni nodrošinātu licences izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru.

16 700

-

-16 700