Apakšprogrammas mērķis:

  • iedzīvotājiem pieejamu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

  1. izstrādāt priekšlikumus reģionālās nozīmes maršrutu grozīšanai un maršrutu tīkla funkcionalitātes uzlabošanai;
  2. apsekot pieturvietas, analizēt pasažieru plūsmas;
  3. sadarboties ar pašvaldībām un apkopot iedzīvotāju viedokļus par maršrutu tīklu un tajā veicamajām izmaiņām.

Apakšprogrammas izpildītājs – Satiksmes ministrija, Plānošanas reģioni

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināti sabiedriskā transporta pakalpojumi plānošanas reģionos

Izstrādāti priekšlikumi reģionālās nozīmes maršrutu grozīšanai un maršrutu tīkla funkcionalitātes uzlabošanai (skaits)

60

60

60

60

60

Nodrošināta reģiona pārstāvja dalība Sabiedriskā transporta padomes sēdēs (sēžu skaits/dalības reizes)

12

12(60)

12(60)

12(60)

12(60)

Apsekotas un uzraudzītas pieturvietas (% no visu pieturvietu skaita)

15

15

15

15

15

Organizētas Sabiedriskā transporta komisijas sēdes (skaits)

5

5

5

5

5

Izpildīti Sabiedriskā transporta padomes uzdevumi (izpildīto uzdevumu īpatsvars)

100

100

100

100

100

Izskatīti priekšlikumi jaunu pieturvietu ierīkošanas nepieciešamībai (priekšlikumu skaits)

20

20

20

20

20

Plānošanas reģionu izsniegtās  licences  par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem (skaits)

-

-

514

514

514

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

215 000

215 000

240 700

240 700

240 700

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

25 700

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

11,0

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

           -

25 700

25 700

t.sk.

 

 

 

Citas izmaiņas

-

25 700

25 700

Palielināti izdevumi no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem atbilstoši plānotajiem  ieņēmumiem no valsts nodevas,  lai    plānošanas reģioni nodrošinātu licences izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru.

25 700

25 700