Apakšprogrammas mērķis:

  • iedzīvotājiem pieejamu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

  1. izstrādāt priekšlikumus reģionālās nozīmes maršrutu grozīšanai un maršrutu tīkla funkcionalitātes uzlabošanai;
  2. apsekot pieturvietas, analizēt pasažieru plūsmas;
  3. sadarboties ar pašvaldībām un apkopot iedzīvotāju viedokļus par maršrutu tīklu un tajā veicamajām izmaiņām.

Apakšprogrammas izpildītājs – Satiksmes ministrija, Plānošanas reģioni

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināti sabiedriskā transporta pakalpojumi plānošanas reģionos

Izstrādāti priekšlikumi reģionālās nozīmes maršrutu grozīšanai un maršrutu tīkla funkcionalitātes uzlabošanai (skaits)

60

60

60

60

60

Nodrošināta reģiona pārstāvja dalība Sabiedriskā transporta padomes sēdēs (sēžu skaits/dalības reizes)

12

12(60)

12(60)

12(60)

12(60)

Apsekotas un uzraudzītas pieturvietas (% no visu pieturvietu skaita)

15

15

15

15

15

Organizētas Sabiedriskā transporta komisijas sēdes (skaits)

4

5

5

5

5

Izpildīti Sabiedriskā transporta padomes uzdevumi (izpildīto uzdevumu īpatsvars)

100

100

100

100

100

Izskatīti priekšlikumi jaunu pieturvietu ierīkošanas nepieciešamībai (priekšlikumu skaits)

×

20

20

20

20

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

212 981

215 000

215 000

215 000

215 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 019

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,9

-

-

-