Apakšprogrammas mērķis:

iedzīvotājiem pieejamu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

  1. izstrādāt priekšlikumus reģionālās nozīmes maršrutu grozīšanai un maršrutu tīkla funkcionalitātes uzlabošanai;
  2. apsekot pieturvietas, analizēt pasažieru plūsmas;
  3. sadarboties ar pašvaldībām un apkopot iedzīvotāju viedokļus par maršrutu tīklu un tajā veicamajām izmaiņām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un Plānošanas reģioni.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināti sabiedriskā transporta pakalpojumi plānošanas reģionos

Izstrādāti priekšlikumi reģionālās nozīmes maršrutu grozīšanai un maršrutu tīkla funkcionalitātes uzlabošanai (skaits)

286

60

60

60

60

Nodrošinātas Sabiedriskā transporta padomes sēdes (skaits)

12

12

12

12

12

Nodrošināta reģiona pārstāvja dalība Sabiedriskā transporta padomes sēdēs (reizes)

60

60

60

60

60

Apsekotas un uzraudzītas pieturvietas (% no visu pieturvietu skaita)

15

15

15

15

15

Organizētas Sabiedriskā transporta komisijas sēdes (skaits)

5

5

5

5

5

Izpildīti Sabiedriskā transporta padomes uzdevumi (%)

100

100

100

100

100

Izskatīti priekšlikumi jaunu pieturvietu ierīkošanas nepieciešamībai (skaits)

160

20

20

20

20

Plānošanas reģionu izsniegtās  licences  par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem (skaits)1

203

180

220

500

220

Piezīmes.
1 Izsniegto licenču skaits plānots mazākā apmērā, jo valsts nodevas apmērs par licences izsniegšanu ir augstāks, nekā pirms regulējuma ieviešanas, kā arī tiek prognozēts, ka citu nozari regulējošu normatīvo aktu pieņemšana 2018. gadā (taksometru vadītāju reģistrācija, ierobežojumi transportlīdzekļiem) ietekmēs uzņēmēju vēlmi saņemt licenci. Licences tiek izsniegtas uz četriem gadiem, 2018. gadā izsniegto licenču darbības termiņš beidzas 2021. gadā, līdz ar to 2022. gadā plāno līdzīgu apjomu, kāds bija plānots 2018. gadā.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

224 000

222 000

226 000

240 000

226 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2 000

4 000

14 000

-14 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,9

1,8

6,2

-5,8

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 000

5 000

4 000

t.sk.

 

 

 

Citas izmaiņas

-1 000

5 000

4 000

Palielināti izdevumi saistībā ar papildu ieņēmumiem no pārējās valsts nodevas par speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu atsevišķiem komercdarbības veidiem, lai plānošanas reģioni nodrošinātu licences izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru (MK 22.09.2020. prot. Nr.55 38.§ 18.p. )

-

5 000

5 000

Samazināti izdevumi saistībā ar mazākiem ieņēmumiem no pārējās valsts nodevas par speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu atsevišķiem komercdarbības veidiem, prognozējot nodevu ieņēmumu apjomu 2019.‑2021. gadam

1 000

-

-1 000