Apakšprogrammas mērķis:

iedzīvotājiem pieejamu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

  1. izstrādāt priekšlikumus reģionālās nozīmes maršrutu grozīšanai un maršrutu tīkla funkcionalitātes uzlabošanai;
  2. apsekot pieturvietas, analizēt pasažieru plūsmas;
  3. sadarboties ar pašvaldībām un apkopot iedzīvotāju viedokļus par maršrutu tīklu un tajā veicamajām izmaiņām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un Plānošanas reģioni.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināti sabiedriskā transporta pakalpojumi plānošanas reģionos

Izstrādāti priekšlikumi reģionālās nozīmes maršrutu grozīšanai un maršrutu tīkla funkcionalitātes uzlabošanai (skaits)

60

60

60

60

60

Nodrošinātas Sabiedriskā transporta padomes sēdes (skaits)

12

12

12

12

12

Nodrošināta reģiona pārstāvja dalība Sabiedriskā transporta padomes sēdēs (reizes)

60

60

60

60

60

Apsekotas un uzraudzītas pieturvietas no visu pieturvietu skaita (%)

15

15

15

15

15

Organizētas Sabiedriskā transporta komisijas sēdes (skaits)

5

5

5

5

5

Izpildīti Sabiedriskā transporta padomes uzdevumi (%)

100

100

100

100

100

Izskatīti priekšlikumi jaunu pieturvietu ierīkošanas nepieciešamībai (skaits)

55

20

20

20

20

Plānošanas reģionu izsniegtās  licences  par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem (skaits)

208

220

5001

220

220

Piezīmes.

1 2018. gadā izsniegto licenču (504)  par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem termiņš ir 2021. gada 31. decembris. 2022. gadā plānotas 500 licences par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem atbilstoši 2018. gada faktiskajam izsniegto licenču skaitam.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

222 000

226 000

240 000

226 000

226 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 000

14 000

-14 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,8

6,2

-5,8

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

14 000

14 000

t.sk.

 

 

 

Citas izmaiņas

-

14 000

14 000

Palielināti izdevumi saistībā ar papildu ieņēmumiem no pārējās valsts nodevas par speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu atsevišķiem komercdarbības veidiem, lai plānošanas reģioni nodrošinātu licences izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 18.p.)

-

14 000

14 000