Apakšprogrammas mērķis:

  • Nodrošināt pasažieru mobilitāti ar elektrovilcieniem pēc esošā ritošā sastāva ekspluatācijas termiņa beigām.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt ritošā sastāva atjaunošanu;
  2. nodrošināt jaunā ritošā sastāva tehniskās apkopes vietu izveidi;
  3. nodrošināt ritošā sastāva atjaunošanu, ievērojot Eiropas Savienības vides aizsardzības prasības un regulējumu attiecībā uz personām ar kustību traucējumiem.

Apakšprogrammas izpildītāji:

Satiksmes ministrija un VAS “Pasažieru vilciens”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta jauno elektrovilcienu uzturēšana – tehniskā apkope un remonts

Veikta remontu centra būvniecība (%)

-

-

50

100

-

Nodrošināta jaunu elektrovilcienu iegāde

Piegādāti 23 elektrovilcieni (skaits)

-

-

-

-

23

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

-

-

4700 000

15053 400

125923 040

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

4700 000

10353 400

110869 640

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100,0

220,3

736,5

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

4700 000

4700 000

t.sk.

Ilgtermiņa saistības

-

4700 000

4700 000

Finansējums jauno elektrovilcienu projekta īstenošanai (MK 23.07.2019. rīk. Nr.385)

-

4700000

4700 000