Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt pasažieru mobilitāti ar elektrovilcieniem pēc esošā ritošā sastāva ekspluatācijas termiņa beigām.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt ritošā sastāva atjaunošanu;
  2. nodrošināt jaunā ritošā sastāva tehniskās apkopes vietu izveidi;
  3. nodrošināt ritošā sastāva atjaunošanu, ievērojot ES vides aizsardzības prasības un regulējumu attiecībā uz personām ar kustību traucējumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS “Pasažieru vilciens”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta jauno elektrovilcienu uzturēšana – tehniskā apkope un  remonts

Veikta remontu centra būvniecība (%)1

-

50

-

-

-

Nodrošināta jaunu elektrovilcienu iegāde

Piegādāti elektrovilcieni (skaits)2

-

-

-

23

9

Piezīmes.
12020. gadā izpilde būs mazāka nekā plānots; ievērojot remonta centra būvniecības īstenošanas grafika izmaiņas, būvniecība plānota 2024. un 2025. gadā, attiecīgi rādītājs tiek saglabāts; Satiksmes ministrija ir izstrādājusi grozījumus MK 23.07.2019. rīkojumā Nr.385, tie ir saskaņošanas procesā.
22021. gadā apakšprogrammā plānotie izdevumi paredzēti elektrovilcienu iegādes līguma izpildei, bet sasniedzamās rezultatīvā rādītāja vērtības norādītas atbilstoši plānotajam elektrovilcienu piegādes grafikam.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

36 432 313

4 700 000

15 053 400

125 923 040

44 268 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-31 732 313

10 353 040

110 859 640

-81 655 040

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-87,1

220,3

736,5

-64 8

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4 700 000

15 053 400

10 353 040

t.sk.

Ilgtermiņa saistības

4 700 000

15 053 400

10 353 040

Finansējums jauno elektrovilcienu projektam (MK 23.07.2019. rīk. Nr.385)

4 700 000

15 053 400

10 353 040