Programmas mērķis:

veicināt ārvalstu tiešo investīciju pieaugumu, sekmējot jaunu eksporta tirgu apguvi un eksporta palielināšanu uz prioritāriem mērķa tirgiem, atbalstot tūrisma attīstības pasākumus un mājokļa pieejamību.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt saskaņā ar Imigrācijas likuma nosacījumiem ārzemnieku iemaksājamo līdzekļu administrēšanu un administrēšanas pilnveidošanu, tai skaitā iegūstot operatīvus statistikas datus par Latvijas tautsaimniecībā veiktajām investīcijām, kuru ieguldītājiem ir izsniegtas pirmreizējas vai atkārtotas termiņuzturēšanās atļaujas.

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija, Valsts drošības dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Nodrošināta ārzemnieku iemaksājamo līdzekļu administrēšana

Ar normatīvajiem aktiem noteikto maksājumu veicēju pārbaužu īpatsvars (%)

100

100

100

100

100

Atbilstoši normatīvajiem aktiem noteiktajam nepareizi veikto maksājumu atmaksas īpatsvars (%)

92

100

100

100

100

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

233 595

2 276 000

990 000

780 000

780 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 042 405

-1 286 000

-210 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

874,3

-56,5

-21,2

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi kopā

1 286 000

-

-1 286 000

t. sk.:

Citas izmaiņas

1 286 000

-

-1 286 000

Samazināti izdevumi atbilstoši ieņēmumu samazinājumam no termiņuzturēšanas atļaujām

1 286 000

-

-1 286 000