Programmas mērķis:

  • nodrošināt atbalsta pasākumus Latvijas uzņēmējiem jaunu eksporta tirgu apguvē un eksporta palielināšanā uz prioritāriem mērķa tirgiem un investīciju veicināšanai, mājokļa iegādes programmas finansēšanai, kā arī citiem darba vietu radīšanas un ģimeņu atbalsta pasākumiem un sistēmas administrēšanas izmaksu segšanai.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt valsts galvojumus bankas aizdevumiem mājokļa iegādei vai būvniecībai ģimenēm ar bērniem.

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija, akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Atbalstīta mājokļu pieejamība

Sniegts atbalsts ģimenēm ar bērniem mājokļa iegādei (atbalstīto ģimeņu skaits)

-

-

 3 500

 1 800

 1 800

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 636 857

5 500 000

5 849 300

3 000 000

3 000 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 863 143

349 300

-2 849 300

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

108,6

6,4

-48,7

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 500 000

2 849 300

349 300

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

2 849 300

2 849 300

Valsts galvojums hipotekārajiem kredītiem dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai ģimenēm ar bērniem (mājokļu programmas nodrošināšana)

-

2 849 300

2 849 300

Citas izmaiņas

2 500 000

-

-2 500 000

Samazināti izdevumi atbilstoši prognozētajiem ieņēmumiem no maksājumiem, ko veic ārvalstnieki par termiņuzturēšanās atļaujām

2 500 000

-

-2 500 000