Programmas mērķis:

veicināt ārvalstu tiešo investīciju pieaugumu, veidojot izcilu uzņēmējdarbības vidi un attīstot Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas starptautisko atpazīstamību.

Galvenās aktivitātes:

1)   nodrošināt saskaņā ar Imigrācijas likuma nosacījumiem ārzemnieku iemaksājamo līdzekļu administrēšanu un sistēmas administrēšanas pilnveidošanu, t.sk. iegūstot operatīvus statistikas datus par Latvijas tautsaimniecībā veiktajām investīcijām, kuru ieguldītājiem ir izsniegtas termiņuzturēšanās atļaujas.

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija, Valsts drošības dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta ārzemnieku iemaksājamo līdzekļu administrēšana

Nodrošināts ar normatīvajiem aktiem noteikto maksājumu veicēju pārbaužu īpatsvars (%)

-

100

100

100

100

Nodrošināts atbilstoši normatīvajiem aktiem noteiktajam nepareizi veikto maksājumu atmaksas īpatsvars (%)

-

100

100

100

100

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

429 969

1 833 595

2 276 000

1 831 000

1 400 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 403 626

442 405

-445 000

-431 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

326,4

24,1

-19,6

-23,5

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi kopā

23 595

466 000

442 405

t. sk.:

Citas izmaiņas

23 595

466 000

442 405

Palielināti izdevumi atbilstoši ieņēmumiem no sniegtajiem maksas pakalpojumiem no termiņuzturēšanas atļaujām

-

466 000

466 000

Samazināti izdevumi transfertam uz Iekšlietu ministriju sistēmas administrēšanas izdevumu segšanai  no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2022. gada 1. janvāri

23 595

-

-23 595