Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ambulatorajai ārstniecībai paredzēto zāļu, medicīnisko ierīču un preču iegādes izdevumu kompensāciju atbilstoši pacienta slimības diagnozei, raksturam un smaguma pakāpei un līgumu slēgšanu ar aptiekām par izdevumu kompensāciju saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.899 „Ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros pacientam tiek nodrošināta iespēja iegādāties zāles un medicīniskās ierīces, kuru iegādes izdevumus atbilstoši normatīvajiem aktiem daļēji vai pilnībā sedz no likumā par valsts budžetu kārtējam gadam zāļu iegādes izdevumu kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Uzlabota kompensējamo medikamentu pieejamība pacientiem smagu un hronisku slimību ārstēšanai

Patentbrīvo medikamentu īpatsvars kompensējamo zāļu sarakstā (%)

65,0

66,0

63,0

63,0

63,0

Kompensējamo zāļu sarakstā iekļauti jauni patentbrīvie (generic) medikamenti (skaits)

111

140

110

110

110

Finansējums patentbrīvo medikamentu kompensācijai (% no kopējā finan­sē­juma)

35,0

33,0

31,0

31,0

31,0

Kompensējamās zāles saņēmušie unikālie pacienti (A;B;C;M saraksts), (skaits)

718 452

752 072

769 676

769 676

769 676

Personu ar HIV īpatsvars, kas saņem antiretrovirālo ārstēšanu, (% no HIV inficēto dzīvo personu skaita)

49,0

45,0

50,0

50,0

50,0

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

172 808 778

164 603 249

167 530 684

160 587 684

160 587 684

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-8205 529

2927 435

-6943 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-4,7

1,8

-4,1

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

 

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

37932 111

40859 546

2927 435

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

4267 205

4267 205

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu prioritārā pasākuma “Kompensējamo medikamentu un materiālu sistēmas uzlabošana” īstenošanu, tai skaitā inovatīvajiem medikamentiem onkoloģijā 1600000 euro un inovatīvajiem medikamentiem kardioloģijā 2667205 euro, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes prot. Nr.42 34§. 2.punktam

-

4267 205

4267 205

Vienreizēji pasākumi

35316 408

-

-35316 408

Samazināti izdevumi imūnsupresīvās terapijas medikamentiem pēc aknu transplantācijas, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.1.1.apakšpunktam

77 371

-

-77 371

Samazināti izdevumi bioloģiskās terapijas medikamentu Krona slimībai, čūlainajam kolītam un psoriāzei iekļaušanai kompensējamo zāļu sarakstā un kompensācijas apmēra nodrošināšanai 100% apmērā Krona slimībai, čūlainajam kolītam un psoriāzei, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.1.2.apakšpunktam

1883 748

-

-1883 748

Samazināti izdevumi medikamentu un medicīnisko ierīču pieejamībai onkoloģiskajiem pacientiem, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.2.1.apakšpunktam

13719 490

-

-13719 490

Samazināti izdevumi C vīrushepatīta terapijai pacientiem, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.3.1.1.apakšpunktam

10450 784

-

-10450 784

Samazināti izdevumi medikamentu pieejamībai HIV/AIDS pacientiem, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.3.1.2.apakšpunktam

4203 000

-

-4203 000

Samazināti izdevumi medikamentu pieejamībai pēc sirds un asinsvadu slimības riska vērtējuma, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.5.1.1.apakšpunktam

688 954

-

-688 954

Samazināti izdevumi zāļu kompensācijai pacientiem diagnožu grupā “Asinsrites sistēmas slimības”, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.5.1.2.apakšpunktam

3050 494

-

-3050 494

Samazināti izdevumi medikamentu pieejamībai pacientiem ar psihiskās veselības saslimšanu, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.8.1.apakšpunktam un 7.punktam

1242 567

-

-1242 567

Citas izmaiņas

2 615 703

36 592 341

33976638

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu imūnsupresīvās terapijas medikamentus pēc aknu transplantācijas, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.1.1.apakšpunktam

-

199 314

199 314

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu bioloģiskās terapijas medikamentus Krona slimībai, čūlainajam kolītam un psoriāzei, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.1.2.apakšpunktam

-

2558 748

2558 748

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu medikamentu pieejamību onkoloģiskajiem pacientiem, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.1.3.apakšpunktam

-

13719 490

13719 490

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu medikamentu pieejamību VHC pacientiem, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.1.4.apakšpunktam

-

10450 784

10450 784

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu medikamentu pieejamību HIV/AIDS pacientiem, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.1.5.apakšpunktam

-

4203 000

4203 000

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu medikamentu pieejamību pēc sirds un asinsvadu slimības riska vērtējuma, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.1.6.apakšpunktam

-

543 941

543 941

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu zāļu kompensāciju pacientiem diagnožu grupā “Asinsrites sistēmas slimības”, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.1.7.apakšpunktam

-

3050 494

3050 494

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu medikamentu pieejamību pacientiem ar psihisku saslimšanu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.1.8.apakšpunktam

-

1656 756

1656 756

Samazināti izdevumi kompensējamo medikamentu recepšu apmaksai, kas 2019.gadā tika finansēti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma

2124 447

-

-2124 447

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

491 256

209 814

-281 442

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.12.00 “Reto slimību ārstēšana”, lai pacientiem ar diagnozi I127.0 “Pulmonāla arteriāla hipertensija” nodrošinātu medikamentozu ārstēšanu ar medikamentu “Remodulin”

491 256

-

-491 256

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu īpašas programmas izveidi pieaugušo reto slimību medikamentozai ārstēšanai, kompensējamos medikamentus pēc plaušu transplantācijas un kompensējamos medikamentus bērniem, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.18.00 „Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”

­-

209 814

209 814