Apakšprogrammas mērķis:

 • samazināt Latvijas iedzīvotāju saslimstību ar vakcīnregulējamām infekcijas slimībām, veicot mērķtiecīgu un plānveida vakcināciju pret difteriju, epidēmisko parotītu, garo klepu, B hepatītu, B tipa Haemophilus influenzae infekciju, masalām, masaliņām, poliomielītu, stinguma krampjiem, tuberkulozi, vējbakām, ērču encefalītu bērniem augsti endēmiskajās ērču encefalīta teritorijās, rotavīrusu infekciju, pneimokoku infekciju un cilvēka papilomas vīrusa infekciju ar drošām un augsti efektīvām vakcīnām, kā arī nodrošināt peritoneālās dialīzes nodrošinājuma ārstniecības līdzekļu, imūnbioloģisko preparātu, fenilketonūrijas un citu ģenētiski determinēto slimību korekcijas preparātu un redzes korekcijas līdzekļu bērniem centralizētu iepirkumu.

Galvenās aktivitātes:

 1. tiek organizēts centralizēts iepirkums atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.555) 8.pielikumam, iegādājoties un nodrošinot šādu ārstniecības līdzekļu piegādi:
  • vakcīnas un šļirces;
  • standarta tuberkulīns;
  • fenilketonūrijas un citu ģenētiski determinēto slimību korekcijas preparāti;
  • peritoneālās dialīzes nodrošinājuma ārstniecības līdzekļi (šķīdumi un piederumi);
  • redzes korekcijas līdzekļi bērniem, kuru apmaksa pieļaujama saskaņā ar Noteikumu Nr.555 apakšpunktu Nr.4.11.1.;
  • imūnbioloģiskie preparāti;
  • mākslīgie maisījumi un mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem, kuri dzimuši HIV inficētām mātēm;
  • parenterāli ievadāmās zāles onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai;
 2. vakcīnu pasūtījumus veic Slimību profilakses un kontroles centrs, savukārt Nacionālais veselības dienests norēķinās par piegādātajām vakcīnām un standarta tuberkulīnu;
 3. fenilketonūrijas un citu ģenētiski determinēto slimību korekcijas preparātu pasūtījumu veic VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, savukārt Nacionālais veselības dienests veic norēķinus par pacientiem piegādātajiem preparātiem;
 4. imūnbioloģisko preparātu pasūtījumu veic SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, kas īsteno ar infekciju slimību ārstniecību saistītās funkcijas, savukārt Nacionālais veselības dienests pilda norēķinu funkciju;
 5. nepieciešamo peritoneālās dialīzes apjomu katram pacientam pasūta ārstniecības iestāde, kuras uzskaitē atrodas pacients. Peritoneālās dialīzes ārstniecības līdzekļus pacients saņem dzīves vietā vai ārstniecības iestādē, ja pacients piegādes brīdī tajā ārstējas, savukārt Nacionālais veselības dienests pilda norēķinu funkciju;
 6. redzes korekcijas līdzekļu pasūtījumu veic VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, Nacionālais veselības dienests norēķinās par piegādātāja izsniegtajiem redzes korekcijas līdzekļiem;
 7. mākslīgo maisījumu un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem pasūtījumus veic SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” un SIA “Rīgas Dzemdību nams”. Nacionālais veselības dienests veic norēķinus par piegādātāja piegādātajām precēm minētajām ārstniecības iestādēm;
 8. parenterāli ievadāmo zāļu onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai pasūtījumus veic ārstniecības iestādes, ar kurām Nacionālais veselības dienests noslēdzis līgumus par plānveida onkoloģisko veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu vai starpresoru vienošanos par sadarbību (SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā univeritātes slimnīca”, VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” un SIA “Piejūras slimnīca”). Nacionālais veselības dienests veic norēķinus ar minētajām ārstniecības iestādēm atbilstoši ārstniecības iestāžu iesniegtajam faktiskajam zāļu patēriņam.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Uzlabota profilakse vakcīnatkarīgām infekcijas slimībām

Bērnu līdz 7 gadiem vakcinācijas līmenis pret vakcīnatkarīgām infekcijas slimībām, (%)

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Hronisko slimību pacienti nodrošināti ar ārstniecības līdzekļiem

Peritoneālās dialīzes līdzekļus saņēmušie pacienti (vidējais skaits mēnesī)

115

114

120

120

120

Redzes korekcijas līdzekļus saņēmušie bērni (vidējais skaits mēnesī)

160

160

190

190

190

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

12 000 316

16 610 223

17 114 167

17 114 167

17 114 167

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

4609 907

503 944

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

38,4

3,0

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

712 732

1216 676

503 944

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

712 732

-

-712 732

Samazināti izdevumi vējbaku potes pieejamībai, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.4.1.1.apakšpunktam un 7.punktam

663 906

-

-663 906

Samazināti izdevumi gripas vakcīnas pieejamībai grūtniecēm un bērniem līdz 2 gadu vecumam, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.4.1.2.apakšpunktam un 7.punktam

48 826

-

-48 826

Citas izmaiņas

-

1216 676

1216 676

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu vēža skrīninga reformu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.2.1.apakšpunktam

-

391 860

391 860

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu vējbaku potes pieejamību, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.2.2.apakšpunktam

-

634 969

634 969

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu gripas vakcīnu pieejamību grūtniecēm un bērniem līdz divu gadu vecumam, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.2.3.apakšpunktam

-

189 847

189 847