Apakšprogrammas mērķis:

 • samazināt Latvijas iedzīvotāju saslimstību ar vakcīnregulējamām infekcijas slimībām, veicot mērķtiecīgu un plānveida vakcināciju pret difteriju, epidēmisko parotītu, garo klepu, B hepatītu, B tipa Haemophilus influenzae infekciju, masalām, masaliņām, poliomielītu, stinguma krampjiem, tuberkulozi, vējbakām, ērču encefalītu bērniem augsti endēmiskajās ērču encefalīta teritorijās, rotavīrusu infekciju, pneimokoku infekciju un cilvēka papilomas vīrusa infekciju ar drošām un augsti efektīvām vakcīnām, kā arī nodrošināt peritoneālās dialīzes nodrošinājuma ārstniecības līdzekļu, imūnbioloģisko preparātu, fenilketonūrijas un citu ģenētiski determinēto slimību korekcijas preparātu un redzes korekcijas līdzekļu bērniem centralizētu iepirkumu.

Galvenās aktivitātes:

 1. tiek organizēts centralizēts iepirkums atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.555) 8.pielikumam, iegādājoties un nodrošinot šādu ārstniecības līdzekļu piegādi:
  • vakcīnas un šļirces;
  • standarta tuberkulīns;
  • fenilketonūrijas un citu ģenētiski determinēto slimību korekcijas preparāti;
  • peritoneālās dialīzes nodrošinājuma ārstniecības līdzekļi (šķīdumi un piederumi);
  • redzes korekcijas līdzekļi bērniem, kuru apmaksa pieļaujama saskaņā ar Noteikumu Nr.555 apakšpunktu Nr.4.11.1.;
  • imūnbioloģiskie preparāti;
  • mākslīgie maisījumi un mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem, kuri dzimuši HIV inficētām mātēm;
  • parenterāli ievadāmās zāles onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai.
 2. vakcīnu pasūtījumus veic Slimību profilakses un kontroles centrs, savukārt Nacionālais veselības dienests norēķinās par piegādātajām vakcīnām un standarta tuberkulīnu.
 3. fenilketonūrijas un citu ģenētiski determinēto slimību korekcijas preparātu pasūtījumu  veic VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, savukārt Nacionālais veselības dienests veic norēķinus par pacientiem piegādātajiem preparātiem.
 4. imūnbioloģisko preparātu pasūtījumu veic SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, kas īsteno ar infekciju slimību ārstniecību saistītās funkcijas. Nacionālais veselības dienests  pilda norēķinu funkciju.
 5. nepieciešamo peritoneālās dialīzes apjomu katram pacientam pasūta ārstniecības iestāde, kuras uzskaitē atrodas pacients. Peritoneālās dialīzes ārstniecības līdzekļus pacients saņem dzīves vietā vai ārstniecības iestādē, ja pacients piegādes brīdī tajā ārstējas. Nacionālais veselības dienests  pilda norēķinu funkciju.
 6. redzes korekcijas līdzekļu pasūtījumu veic VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, Nacionālais veselības dienests norēķinās par piegādātāja izsniegtajiem redzes korekcijas līdzekļiem.
 7. mākslīgo maisījumu un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem pasūtījumus veic SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” un SIA “Rīgas Dzemdību nams”. Nacionālais veselības dienests veic norēķinus par piegādātāja piegādātajām precēm minētajām ārstniecības iestādēm.
 8. parenterāli ievadāmo zāļu onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai pasūtījumus veic ārstniecības iestādes, ar kurām Nacionālais veselības dienests noslēdzis līgumus par plānveida onkoloģisko veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu vai starpresoru vienošanos par sadarbību (SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā univeritātes slimnīca”, VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” un SIA “Piejūras slimnīca”). Nacionālais veselības dienests veic norēķinus ar minētajām ārstniecības iestādēm atbilstoši ārstniecības iestāžu iesniegtajam faktiskajam zāļu patēriņam.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Uzlabota profilakse vakcīnatkarīgām infekcijas slimībām

Bērnu līdz 7 gadiem vakcinācijas līmenis pret vakcīnatkarīgām infekcijas slimībām, (%)

95

95

95

95

95

Hronisko slimību pacienti nodrošināti ar ārstniecības līdzekļiem

Peritoneālās dialīzes līdzekļus saņēmušie pacienti (vidējais skaits mēnesī)

107

104

114

114

114

Redzes korekcijas līdzekļus saņēmušie bērni (vidējais skaits mēnesī)

153

110

160

160

160

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

11 679 846

11 428 873

16 610 223

15 897 491

15 897 491

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-250 973

5 181 350

-712 732

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-2,1

               45,3

-4,3

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

5 181 350

5 181 350

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

-

712 732

712 732

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu vējbaku potes pieejamību, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.4.1.1.apakšpunktam un 7.punktam

-

663 906

663 906

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu gripas vakcīnas pieejamību grūtniecēm un bērniem līdz 2 gadu vecumam, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.4.1.2.apakšpunktam un 7.punktam

-

48 826

48 826

Citas izmaiņas

-

4 468 618

4 468 618

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

4 468 618

4 468 618

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu parenterāli lietojamo zāļu centralizētu iegādi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.03.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana”

-

72 061

72 061

Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumu Nr.789 “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”” anotācijā norādītajai ietekmei, jo sākot ar 2019.gada 1.janvāri tiek ieviestas izmaiņas ārstniecības iestāžu, ar kurām noslēgts līgums par plānveida onkoloģisko veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, iepērkamo parenterāli lietojamo zāļu finansēšanā. Ārstniecības iestādēs iepērkamās parenterāli lietojamās zāles tiek pārvirzītas uz centralizēto iegādi (iepircējs - Nacionālais veselības dienests). Attiecīgi no Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammas 33.18.00 „Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” pārdalīts finansējums 1 119 265 euro apmērā un no apakšprogrammas 33.03.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana” pārdalīts finansējums 2 700 000 euro apmērā

-

3 819 265

3 819 265

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu mākslīgo maisījumu centralizētu iegādi zīdaiņiem un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu iegādi bērniem līdz gada vecumam, kuri dzimuši HIV inficētām mātēm, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.12.00 “Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem”

-

29 873

29 873

Palielināti izdevumi, lai, ņemot vērā atsevišķu vakcīnu cenu pieaugumu un pieprasīto daudzumu izmaiņas, nodrošinātu vakcinācijas kalendārā paredzēto vakcīnu iegādi atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra pasūtījumam un nodrošinātu bērnu vakcināciju pret vakcinācijas kalendārā norādītajām infekcijas slimībām, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.18.00 „Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”

-

506 597

506 597

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu tuberkulīna centralizētu iegādi nepieciešamajā apjomā, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.14.00 „ Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana”

-

40 822

40 822