Apakšprogrammas mērķis:

 • samazināt Latvijas iedzīvotāju saslimstību ar vakcīnregulējamām infekcijas slimībām, veicot mērķtiecīgu un plānveida vakcināciju pret difteriju, epidēmisko parotītu, garo klepu, B hepatītu, B tipa Haemophilus influenzae infekciju, masalām, masaliņām, poliomielītu, stinguma krampjiem, tuberkulozi, vējbakām un ērču encefalītu bērniem augsti endēmiskajās ērču encefalīta teritorijās ar drošām un augsti efektīvām vakcīnām, kā arī nodrošināt peritoneālās dialīzes nodrošinājuma ārstniecības līdzekļu, imūnbioloģisko perparātu, fenilketonūrijas un citu ģenētiski determinēto slimību korekcijas preparātu un redzes korekcijas līdzekļu bērniem centralizētu iepirkumu.

Galvenās aktivitātes:

 • tiek organizēts centralizēts iepirkums atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kartība” (turpmāk – Noteikumi Nr.1529)  32.pielikumam, iegādājoties un nodrošinot šādu ārstniecības līdzekļu piegādi:
  • vakcīnas un šļirces;
  • standarta tuberkulīns;
  • fenilketonūrijas un citu ģenētiski determinēto slimību korekcijas preparāti;
  • peritoneālās dialīzes nodrošinājuma ārstniecības līdzekļi (šķīdumi un piederumi);
  • redzes korekcijas līdzekļi bērniem, kuru apmaksa pieļaujama saskaņā ar Noteikumu Nr.1529 apakšpunktu Nr. 11.11.;
  • imūnbioloģiskie preparāti.

Vakcīnu pasūtījumus veic Slimību profilakses un kontroles centrs, savukārt Nacionālais veselības dienests norēķinās par piegādātajām vakcīnām un standarta tuberkulīnu.

Fenilketonūrijas un citu ģenētiski determinēto slimību korekcijas preparātu pasūtījumu  veic VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, savukārt Nacionālais veselības dienests veic norēķinus par pacientiem piegādātajiem preparātiem.

Imūnbioloģisko preparātu pasūtījumu veic SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, kas īsteno ar infekciju slimību ārstniecību saistītās funkcijas. Nacionālais veselības dienests  pilda norēķinu funkciju.

Nepieciešamo peritoneālās dialīzes apjomu katram pacientam pasūta ārstniecības iestāde, kuras uzskaitē atrodas pacients. Peritoneālās dialīzes ārstniecības līdzekļus pacients saņem dzīves vietā vai ārstniecības iestādē, ja pacients piegādes brīdī tajā ārstējas. Nacionālais veselības dienests  pilda norēķinu funkciju.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Uzlabota profilakse vakcīnatkarīgām infekcijas slimībām*

Bērnu līdz 7 gadiem vakcinācijas līmenis pret vakcīnatkarīgām infekcijas slimībām (%)

-

-

95

95

95

Hronisko slimību pacienti nodrošināti ar ārstniecības līdzekļiem*

Peritoneālās dialīzes līdzekļus saņēmušie pacienti (vidējais skaits mēnesī)

-

-

104

104

104

Redzes korekcijas līdzekļus saņēmušie bērni (vidējais skaits mēnesī)

-

-

110

110

110

* Uzsāk plānot ar 2017.gadu.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

10 902 760

11 435 988

11 428 873

11 428 873

11 428 873

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

533 228

-7 115

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

4,9

-0,1

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

7 115

-

-7 115

t. sk.:

Citas izmaiņas

7 115

-

-7 115

Samazinājums centralizētai medikamentu iegādei, ņemot vērā, ka plānotie ieņēmumi no soda naudām par medikamentu centralizētās iegādes līgumu pārkāpumiem regulāri netiek iekasēti, jo līgumu pārkāpumi netiek konstatēti

7 115

-

-7 115