Apakšprogrammas mērķis:

samazināt Latvijas iedzīvotāju saslimstību ar vakcīnregulējamām infekcijas slimībām, veicot mērķtiecīgu un plānveida vakcināciju pret difteriju, epidēmisko parotītu, garo klepu, B hepatītu, B tipa Haemophilus influenzae infekciju, masalām, masaliņām, poliomielītu, stinguma krampjiem, tuberkulozi, vējbakām, ērču encefalītu bērniem augsti endēmiskajās ērču encefalīta teritorijās, rotavīrusu infekciju, pneimokoku infekciju un cilvēka papilomas vīrusa infekciju ar drošām un augsti efektīvām vakcīnām, gripu riska grupām (bērniem līdz 2 gadu vecumam un grūtniecēm, ārstniecības personām, sociālās aprūpes centru klientiem un darbiniekiem, senioriem, kas vecāki par 65 gadiem, personām ar hroniskām saslimšanām), kā arī nodrošināt peritoneālās dialīzes nodrošinājuma ārstniecības līdzekļu, imūnbioloģisko preparātu, fenilketonūrijas un citu ģenētiski determinēto slimību korekcijas preparātu un redzes korekcijas līdzekļu bērniem centralizētu iepirkumu.

Galvenās aktivitātes:

 1. tiek organizēts centralizēts iepirkums atbilstoši MK 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.555) 8. pielikumam, iegādājoties un nodrošinot šādu ārstniecības līdzekļu piegādi:
 • vakcīnas un šļirces;
 • standarta tuberkulīns;
 • fenilketonūrijas un citu ģenētiski determinēto slimību korekcijas preparāti;
 • peritoneālās dialīzes nodrošinājuma ārstniecības līdzekļi (šķīdumi un piederumi);
 • redzes korekcijas līdzekļi bērniem, kuru apmaksa pieļaujama saskaņā ar Noteikumu Nr. 555 apakšpunktu Nr. 4.11.1.;
 • imūnbioloģiskie preparāti;
 • mākslīgie maisījumi un mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem, kuri dzimuši HIV inficētām mātēm;
 • parenterāli ievadāmās zāles onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai;
 1. vakcīnu pasūtījumus veic Slimību profilakses un kontroles centrs, savukārt Nacionālais veselības dienests norēķinās par piegādātajām vakcīnām un standarta tuberkulīnu;
 2. fenilketonūrijas un citu ģenētiski determinēto slimību korekcijas preparātu pasūtījumu veic VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, savukārt Nacionālais veselības dienests veic norēķinus par pacientiem piegādātajiem preparātiem;
 3. imūnbioloģisko preparātu pasūtījumu veic SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, kas īsteno ar infekciju slimību ārstniecību saistītās funkcijas, savukārt Nacionālais veselības dienests pilda norēķinu funkciju;
 4. nepieciešamo peritoneālās dialīzes apjomu katram pacientam pasūta ārstniecības iestāde, kuras uzskaitē atrodas pacients. Peritoneālās dialīzes ārstniecības līdzekļus pacients saņem dzīves vietā vai ārstniecības iestādē, ja pacients piegādes brīdī tajā ārstējas, savukārt Nacionālais veselības dienests pilda norēķinu funkciju;
 5. redzes korekcijas līdzekļu pasūtījumu veic VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, Nacionālais veselības dienests norēķinās par piegādātāja izsniegtajiem redzes korekcijas līdzekļiem;
 6. mākslīgo maisījumu un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem pasūtījumus veic SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” un SIA “Rīgas Dzemdību nams”. Nacionālais veselības dienests veic norēķinus par piegādātāja piegādātajām precēm minētajām ārstniecības iestādēm;
 7. parenterāli ievadāmo zāļu onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai pasūtījumus veic ārstniecības iestādes, ar kurām Nacionālais veselības dienests noslēdzis līgumus par plānveida onkoloģisko veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu vai starpresoru vienošanos par sadarbību (SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā univeritātes slimnīca”, VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” un SIA “Piejūras slimnīca”). Nacionālais veselības dienests veic norēķinus ar minētajām ārstniecības iestādēm atbilstoši ārstniecības iestāžu iesniegtajai informācijai par faktisko zāļu patēriņu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Uzlabota profilakse vakcīnatkarīgām infekcijas slimībām

Bērnu līdz 7 gadiem vakcinācijas līmenis pret vakcīnatkarīgām infekcijas slimībām (%)

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Hronisko slimību pacienti nodrošināti ar ārstniecības līdzekļiem

Peritoneālās dialīzes līdzekļus saņēmušie  pacienti vidēji mēnesī (skaits)

116

120

120

120

120

Redzes korekcijas līdzekļus saņēmušie bērni vidēji mēnesī (skaits)

183

190

190

190

190

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

16 047 886

16 688 436

18 515 355

18 515 355

18 515 355

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

640 550

1 826 919

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

4,0

      11,0

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

1 826 919

1 826 919

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 826 919

1 826 919

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu prioritārā pasākuma “Nodrošināt jaunas personu grupas - vakcināciju pret sezonālo gripu” īstenošanu (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts)

-

1 826 919

1 826 919