Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt slimnīcām valsts galvoto aizdevumu savlaicīgu atmaksu, lai netiktu apdraudēta kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammā plānoti līdzekļi valsts galvoto aizdevumu (pamatsummas un procentu maksājumu) atmaksai 11 ārstniecības iestādēm.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

7 782 720

1 005 720

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

7 782 720

-6 777 000

-1 005 720

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

×

-87,1

-100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums*

Izmaiņas*

Izdevumi - kopā

7 782 720

1 005 720

-6 777 000

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

7 782 720

1 005 720

-6 777 000

Ārstniecības iestāžu valsts galvoto aizdevumu atmaksa 2016.gadā atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta protokola Nr.42, 3.§ 6.15.2.apakš­punktam un 2017.gadā atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta protokola Nr.41, 3.§ 9.punktam

7 782 720

1 005 720

-6 777 000

VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca

210 368

-

-210 368

VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”

84 671

-

-84 671

VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

1 005 256

-

-1 005 256

VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca

565 480

-

-565 480

VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža”

494 301

-

-494 301

VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”

146 299

-

-146 299

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

2 538 934

-

-2 538 934

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”

387 825

-

-387 825

SIA  „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

1 990 892

-

-1 990 892

SIA  „Kuldīgas slimnīca”

123 118

-

-123 118

SIA  „Ludzas medicīnas centrs”

235 576

-

-235 576

Ārstniecības iestāžu valsts galvotā aizdevuma saistību nodrošināšana līdz saistību pārņemšanas brīdim un SIA "Kuldīgas slimnīca" pilnīgai valsts galvotā aizdevuma saistību nodrošināšanai (līdz 2017.gada 29.maijam)

-

1 005 720

1 005 720

*Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdē nolemto (protokols Nr.41, 3.§), 2017.gadā valsts pārņems ārstniecības iestāžu (izņemot SIA "Kuldīgas slimnīca") valsts galvoto aizdevumu atmaksu, attiecīgi par 7 000 00 euro (attiecībā pret bāzē 2017.gadam plānoto) tiek samazināts finansējums apakšprogrammai 33.07.00, to pārdalot uz apakšprogrammām 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" un 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana". Finansējums 1 005 720 euro apmērā tiks izmantots ārstniecības iestāžu valsts galvotā aizdevuma saistību nodrošināšanai līdz saistību pārņemšanas brīdim un SIA "Kuldīgas slimnīca" pilnīgai valsts galvotā aizdevuma saistību nodrošināšanai (līdz 2017.gada 29.maijam).