Apakšprogrammas mērķis:

iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošana, nodrošinot audu paraugu un fenotipiskās informācijas ievākšanu valsts iedzīvotāju genoma datubāzei.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros nodrošina iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošanu (fenotipisko datu un audu paraugu ievākšana, apstrāde, uzglabāšana un kvalitātes nodrošināšana), ko veido un uztur Latvijas Universitātes Biomedicīnas un studiju centrs. Materiāli tiek izmantoti ģenētisku pētījumu projektos un to rezultātu analīzei.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Izveidota un uzturēta Latvijas iedzīvotāju populāciju reprezentējoša biobanka un veselības informācijas datu bāze, kas tiek izmantota medicīnas zinātnes attīstībai, ģenētiski epidemioloģisko pētījumu un iedzimto slimību skrīninga nodrošināšanai

Dalībnieki (no kuriem ievākti fenotipiskie dati un audu paraugi), kas iesaistīti Iedzīvotāju genoma datu bāzē (skaits)

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

119 521

119 521

119 521

119 521

119 521

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-