Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pedagogu darba samaksu interešu izglītības darbam ar ilgstoši hospitalizētajiem bērniem.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta interešu izglītība bērniem, kuri ilgstoši ārstējas VSIA „Bērnu klīniska universitātes slimnīca”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināt VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pedagogu darba samaksu interešu izglītībai darbam ar ilgstoši hospitalizētajiem bērniem

VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” ilgstoši hospitali­zēto bērnu nodrošinā­šana ar interešu izglītības nodarbībām, (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Pedagogi, kuriem nodrošināta darba samaksa par darbu ar ilgstoši hospitalizētiem bērniem, (skaits)

17

17

17

17

17

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

108 110

196 692

196 692

196 692

196 692

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

88 582

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

81,9

-

-

-