Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pedagogu darba samaksu interešu izglītības darbam ar ilgstoši hospitalizētajiem bērniem.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta interešu izglītība bērniem, kuri ilgstoši ārstējas VSIA „Bērnu klīniska universitātes slimnīca”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināt VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pedagogu darba samaksu interešu izglītībai darbam ar ilgstoši hospitalizētajiem bērniem

VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” ilgstoši hospitali­zēto bērnu nodrošinā­šana ar interešu izglītības nodarbībām (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Pedagogi, kuriem nodrošināta darba samaksa par darbu ar ilgstoši hospitalizētiem bērniem, (skaits)

-

17

17

17

17

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

108 110

108 110

196 692

196 692

196 692

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-

88 582

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-

81,9

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

88 582

88 582

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

88 582

88 582

Darba samaksas pieauguma nodrošināšana pedagogiem, kuri vada interešu izglītības nodarbības VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” ilgstoši hospitali­zētajiem bērniem, līdzekļus pārdalot no budžeta apakšprogrammas 33.15.00 “Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē”, atbilstoši priekšlikumam Nr.401 un Nr.378 2.lasījumam

-

88 582

88 582