Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pedagogu darba samaksu interešu izglītības darbam ar ilgstoši hospitalizētajiem bērniem.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta interešu izglītība bērniem, kuri ilgstoši ārstējas VSIA “Bērnu klīniska universitātes slimnīca”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināt VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pedagogu darba samaksu interešu izglītībai darbam ar ilgstoši hospitalizētajiem bērniem

VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” ilgstoši hospitali­zēto bērnu nodrošinā­šana ar interešu izglītības nodarbībām (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Pedagogi, kuriem nodrošināta darba samaksa par darbu ar ilgstoši hospitalizētiem bērniem (slodžu jeb likmju skaits)

17,8

18

17,8

17,8

17,8

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

231 221

248 624

262 651

269 501

269 501

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

17 403

14 027

6 850

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

7,5

5,6

2,6

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

14 027

14 027

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

14 027

14 027

Palielināti izdevumi, lai starpnozaru prioritārā pasākuma “Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā” ietvaros nodrošinātu pedagogu darba samaksas paaugstināšanu VSIA „Bērnu klīniska universitātes slimnīca”, kur tiek īstenots interešu izglītības darbs ar ilgstoši hospitalizētajiem bērniem (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

-

14 027

14 027