Apakšprogrammas mērķis:

  • reto slimību medikamentozās ārstēšanas izmaksu segšana bērniem, nodrošinot vitāli svarīgu dzīvības funkciju uzturēšanu.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta ar retām slimībām slimojošu bērnu medikamentozā ārstēšana (finansējums apakšprogrammai tiek izdalīts no vispārējās kompensējamo zāļu sistēmas, jo retās slimības skar ne vairāk kā 5 cilvēkus no 10 000).

Apakšprogrammas izpildītājs:  Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta medikamentozā ārstēšana vitāli svarīgu dzīvības funkciju uzturēšanai ar retām slimībām slimajiem bērniem

Gošē slimības, Mukopolisaharidozes 1.un 2. tipu, Urea cikla traucējumu slimību, Leša-Nīhana sindroma, Homocistinūrijas, pārmantota IX faktora deficīta inhibitoru formu, Fenilketonūrijas (klasiskā forma), Pompes slimības, Tuberozās sklerozes, Cita veida precizētas demielinizējošas centrālās nervu sistēmas slimības, Galvas matainās daļas un kakla ļaundabīgas melanomas ārstēšanas nodrošināšana noteiktam skaitam pacientu  (pacientu skaits)

14

16

18

18

18

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 990 076

1 990 076

1 990 076

1 990 076

1 990 076

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-