Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ārstniecības iestāžu sniegto primārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto primārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa ārstniecības iestādēm atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” no­teiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Uzlabota primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un kvalitāte

Ģimenes ārsti, kuri no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina veselības aprūpes pakalpojumus (līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu), (skaits)

1 307

1 305

1 300

1 290

1 290

Vidēji reģistrētie pacienti uz vienu ģimenes ārsta praksi (skaits)

1 536

1 550

1 500

1 500

1 500

Ambulatorie apmeklējumi pie  ģimenes ārstiem  gadā, valsts apmaksātie pakalpojumi (skaits)

5 949 586

5 933 536

5 816 281

5 816 281

5 816 281

Pakalpojumu sniedzē­ji (līgumi) bērnu zobārstniecībā (skaits)

252

260

251

251

251

Apmeklējumi zobārstniecībā (skaits)

483 974

530 000

514 981

471 608

471 608

Ģimenes ārstu prakses, kurām piesaistīta otra māsa, līgumattiecī­bās ar NVD (skaits uz gada beigām)

739

714

 

771

 

771

 

771

Ģimenes ārsta reģistrētajiem pacientiem veikto profilaktisko apskašu aptvere (pacienti no 18 g.v.), (%)

26,3

27

30

30

30

Veselības aprūpes mājās apmeklējumi (skaits)

385 207

412 000

378 773

378 773

378 773

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada  plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

86 562 202

87 939 179

126 040 838

110 266 253

110 266 253

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

1 376 977

38 101 659

-15 774 585

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

1,6

43,3

12,5

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

40 822

38 142 481

38 101 659

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

-

15 775 878

37 440 855

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu vēža skrīninga programmas reformu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.2.2.apakšpunktam

-

520 000

520 000

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu kvalitātes maksājuma 205,10 EUR apmērā iekļaušanu ģimenes ārstu kapitācijas naudā, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.4.1.apakšpunktam

-

3 131 715

3 131 715

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu ģimenes ārstu kvalitātes maksājumu sistēmas reformu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.4.2.apakšpunktam

-

3 729 362

3 729 362

Palielināti izdevumi, lai palielinātu zobārstniecības tarifu bērniem, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.4.3.apakšpunktam

-

1 314 628

1 314 628

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu zobārstniecības kompozītu bērniem līdz 18 gadu vecumam ar Latvijas zobārstniecības asociācijas (LZA) medikamentiem, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.4.4.apakšpunktam

-

2 423 648

2 423 648

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu zobārstniecības apjoma pieaugumu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.4.5.apakšpunktam

-

3 760 061

3 760 061

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu sirds un asinsvadu slimību ģimenes ārstu veikto primāro profilaksi, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.5.2.1.apakšpunktam

-

502 911

502 911

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu sirds un asinsvadu slimību ģimenes ārstu veikto sekundāro profilaksi, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.5.2.2.apakšpunktam

-

88 270

88 270

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu zarnu vēža skrīningu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.2.1.apakšpunktam un 7.punktam

-

305 283

305 283

Citas izmaiņas

40 822

22 366 603

22 325 781

Atlīdzības pieauguma nodrošināšanai ārstniecības personām, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokola Nr.60, 30.§ 3.1.1.1.apakšpunktam

-

 11 638 985

11 638 985

Darba samaksas palielināšanai ārstniecības personām atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 5.1.1.1.apakšpunktam

-

9 574 288

9 574 288

Darba samaksas palielināšanai pārējam personālam, kas nav ārstniecības personas, saistībā ar valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 5.1.3.1.apakšpunktam

-

1 153 330

1 153 330

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

40 822

-

-40 822

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz  apakšprogrammu 33.04.00 “Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde”, lai nodrošinātu tuberkulīna centralizētu iegādi nepieciešamajā apjomā

40 822

-

-40 822