Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ārstniecības iestāžu sniegto primārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto primārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa ārstniecības iestādēm atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” no­teiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Uzlabota primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un kvalitāte

Ģimenes ārsti, kuri no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina veselības aprūpes pakalpojumus (līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu), (skaits)

-

1 310

1 305

1 300

1 300

Vidēji reģistrētie pacienti uz vienu ģimenes ārsta praksi (skaits)

-

1 550

1 550

1 550

1 550

Ambulatorie apmeklējumi pie  ģimenes ārstiem  gadā, valsts apmaksātie pakalpojumi (skaits)

-

5 880 000

5 933 536

5 933 536

5 933 536

Pakalpojumu sniedzē­ji (līgumi) bērnu zobārstniecībā (skaits)

-

260

260

260

260

Apmeklējumi zobārstniecībā (skaits)

-

530 000

530 000

530 000

530 000

Ģimenes ārstu prakses, kurām piesaistīta otra māsa, līgumattiecī­bās ar NVD (skaits uz gada beigām)

-

690

714

714

714

Ģimenes ārsta reģistrētajiem pacientiem veikto profilaktisko apskašu aptvere (pacienti no 18 g.v.), (%)

-

27

27

27

27

Veselības aprūpes mājās apmeklējumi (skaits)

-

400 000

412 000

424 360

424 360

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

86 941 355

87 939 179

87 939 179

87 939 179

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

86 941 355

997 824

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

×

1,1

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

273 844

1 271 668

997 824

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

1 271 668

1 271 668

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri (dotācija valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai) atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40, 43.§ 10.punktam

-

1 271 668

1 271 668

Strukturālas izmaiņas

273 844

-

-273 844

Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.marta sēdes protokola Nr.12., 28.§ 2.punktam, VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" nododot mobilās zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu Slimību profilakses un kontroles centram, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 46.03.00 “Slimību profilakses nodrošināšana”

82 716

-

-82 716

Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44, 1.§ 27.punktam, nododot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam  ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa darbību no 2018.gada 1.janvāra, veicot finansējuma pārdali uz apakšprogrammu 39.04.00 "Neatliekamā medicīniskā palīdzība"

191 128

-

-191 128