Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ambulatorās veselības aprūpes laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu apmaksu.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto laboratorisko veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa ambulatorajām ārstniecības iestādēm atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” no­teiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināti laboratoriskie izmeklējumi ambulatorajā aprūpē

Laboratoriskie izmeklējumi (skaits)

-

11 146 983

11 146 983

11 146 983

11 146 983

Histoloģiskie izmeklējumi (skaits)

-

68 346

68 346

68 346

68 346

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

25 410 416

25 616 868

25 616 868

25 616 868

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

25 410 416

206 452

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

×

0,8

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

206 452

206 452

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

206 452

206 452

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri (dotācija valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai) atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40, 43.§ 10.punktam

-

206 452

206 452