Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ambulatorās veselības aprūpes laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu apmaksu.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto laboratorisko veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa ambulatorajām ārstniecības iestādēm atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” no­teiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

plāns

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināti laboratoriskie izmeklējumi ambulatorajā aprūpē*

Laboratoriskie izmeklējumi (skaits)

-

-

11 146 983

11 146 983

11 146 983

Histoloģiskie izmeklējumi (skaits)

-

-

68 346

68 346

68 346

Uzsāk plānot ar 2017.gadu.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

25 410 416

25 410 416

25 410 416

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

×

25 410 416

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3 000 000

28 410 416

25 410 416

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

163 092

163 092

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta protokola Nr.41, 5.§ 22.punktam

-

163 092

163 092

Strukturālas izmaiņas

-

28 247 324

28 247 324

Pārdale no likvidētās apakš­prog­rammas 33.01.00 „Ārstniecība” atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 31.maija protokola Nr.26, 39.§ 6.32.apakšpunktam

-

28 247 324

28 247 324

Citas izmaiņas

3 000 000

-

-3 000 000

Samazinājums saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.802 "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"", ar kuriem veiktas izmaiņas laboratorijas pakalpojumu apmaksas nosacījumos, precizējot nosūtīšanas kārtību, lai tiktu veikti tikai pacientam nepieciešamie izmeklējumi, kuru rezultāti būtu kompetenti izvērtēti, ierobežojot dublējošus izmeklējumus un atkārtotus izmeklējumus bez klīniska pamatojuma, līdzekļus pārdalot uz apakšprogrammām 33.09.00 (88 582 euro), 33.14.00 (2 145 873 euro) un 33.16.00 (765 545 euro), atbilstoši priekšlikumiem Nr.401, 402, 403 un Nr.378, 379, 380 2.lasījumam

3 000 000

-

-3 000 000