Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt no valsts budžeta apmaksājamos ambulatoros laboratoriskos izmeklējumus, kā arī reto slimību diagnostikas laboratoriskos izmeklējumus.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt no valsts budžeta apmaksāto laboratorisko veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu ambulatorajām ārstniecības iestādēm atbilstoši MK 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” no­teiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināti laboratoriskie izmeklējumi ambulatorajā aprūpē

Laboratoriskie izmeklējumi (skaits)

13 673 811

14 897 964

14 897 964

14 897 964

14 897 964

Histoloģiskie izmeklējumi (skaits)

71 467

74 276

74 276

74 276

7 474 276

Laboratoriskie izmeklējumi ar retām slimībām slimojošiem pacientiem (skaits)1         

627

-

-

-

-

Ar retām slimībām slimojoši pacienti, kuriem ir veikti laboratoriskie izmeklējumi (skaits)2

-

388

446

446

446

Piezīmes.
1Rādītājs tika plānots 2019. gadam.
2Uzsāka plānot ar 2020. gadu.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

38 417 791

37 730 790

42 607 739

42 607 739

42 607 739

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-687 001

4 876 949

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-1,8

12,9

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 261 936

6 138 885

4 876 949

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

6 050 161

6 050 161

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

-

5 940 771

 

5 940 771

 

Palielināti izdevumi, lai prioritārā pasākuma “Vēža skrīninga uzlabošana un medikamentu pieejamība onkoloģiskiem pacientiem” ietvaros nodrošinātu onkoloģisko pacientu laboratorisko izmeklējumu veikšanu ambulatorajā aprūpē - prostatas vēža skrīningu, veicot valsts apmaksātu PSA noteikšanu (no akcīzes un PVN nodokļu papildus ieņēmumiem) atbilstoši priekšlikumam Nr.117 un Nr.90  2.lasījumam

-

109 390

109 390

Citas izmaiņas

1 261 936

88 724

-1 173 312

Samazināti izdevumi 2020.-2022. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanai atbilstoši priekšlikumam Nr.134 un Nr.89 likumprojekta “Par valsts budžetu 2020. gadam” 2.lasījumam

1 261 936

 

-

 

-1 261 936

 

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

88 724

88 724

Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”, lai nodrošinātu operācijas un biopsijas materiālā fluorescences in situ hibridizācijas izmeklējumus mutāciju noteikšanai (mutāciju noteikšana audzēju šūnās), jo minētā manipulācija iekļauta līgumā par ambulatoro laboratorisko izmeklējumu nodrošināšanu

-

88 724

88 724