Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ārstniecības iestāžu sniegto sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu (izņemot laboratoriskos izmeklējumus).

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” no­teiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem ārstniecības iestādēm, kuras ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas. Kā arī tiek nodrošināta norēķinu veikšana ar ES un Eiropas Ekonomiskas zonas dalībvalstīm par Latvijas iedzīvotajiem ES sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta ambulatorā veselības aprūpe

Ārstniecības iestādes (līgumi) sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (bez ģimenes ārstu praksēm), kurās no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, (skaits)

415

415

427

427

427

Ambulatorie apmeklējumi pie sekundārās ambulatorās aprūpes speciālistiem, (skaits)

9 471 474

9813 392

9 939 088

9 939 088

9 939 088

Ambulatorie izmeklējumi (valsts apmaksātie pakalpojumi) (skaits) 1

2 153 313

2 364 234

2298 336

2298 336

2298 336

Gultas dienas dienas stacionārā (skaits)

562 338

579 111

585 898

585 898

585 898

Nodrošināta starptautisko saistību izpilde veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā2

ES un EEZ dalībvalstu pieprasījumi (rēķini) par LR sociāli apdrošinātām personām, (skaits)

9 796

9 000

12 000

12 000

12 000

Piezīmes.

Izmeklējumu skaits pakalpojumu veidos - Rentgenoloģija, Kodolmagnētiskās rezonanse, Datortomogrāfija, Ultrasono­grāfija, Radionuklīdā diagnostika, Osteodensitometrija, Sirds asinsvadu sistēmas funkcionālie izmeklējumi, Endoskopija, Neiroelektrofizioloģiskie funkcionālie izmeklējumi, Doplerogrāfija, Mammogrāfija un Medicīniskā apaugļošana.

Rādītājs ar 2019.gadu pārcelts no apakšprogrammas 33.19.00 “Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe (no Krievijas Federācijas līdzekļiem)”, jo tika veikta finansējuma pārdale.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

194 197 583

225 528 291

235170 818

230 066 744

230 066 744

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

31 330 708

9642 527

-5104 074

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

16,1

4,3

-2,2

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

50255825

59898 352

9642 527

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

8263 182

8263 182

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes prot. Nr.42 34§. 2.punktam

-

3105 507

3105 507

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu atbilstoši priekšlikumam Nr.135 un Nr.90 2.lasījumam

-

5157 675

5157 675

Vienreizēji pasākumi

50228 367

-

-50228 367

Samazināti izdevumi ambulatoro izmeklējumu un terapijas pieejamībai, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.2.1.apakšpunktam

15770 911

-

-15770 911

Samazināti izdevumi ambulatoro speciālistu pakalpojumu pieejamībai (t.sk. invaliditātes novēršanas pasākumi), kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.2.2.apakšpunktam

8613 724

-

-8613 724

Samazināti izdevumi dienas stacionārā sniegto pakalpojumu pieejamībai (t.sk. kataraktas operācijas), kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.2.3.apakšpunktam

12202 377

-

-12202 377

Samazināti izdevumi ambulatorās rehabilitācijas pieejamībai, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.2.4.apakšpunktam

1117 980

-

-1117 980

Samazināti izdevumi ambulatorām konsultācijām un izmeklējumiem pirms un pēc aknu transplantācijas, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.2.5.apakšpunktam

7 301

-

-7 301

Samazināti izdevumi diabēta pacientu apmācībām un diabēta apmācības kabinetiem, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.2.6.apakšpunktam

225 768

-

-225 768

Samazināti izdevumi onkoloģisko slimību primārās diagnostikas algoritmu ieviešanas izmeklējumiem, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.2.3.1.apakšpunktam

1499 520

-

-1499 520

Samazināti izdevumi speciālistu konsultāciju izmaksu pieaugumam, kas saistīts ar onkoloģisko pacientu plūsmu virzīšanu uz noteiktām ārstniecības iestādēm atbilstoši noteiktiem algoritmiem, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.2.3.2.apakšpunktam

650 320

-

-650 320

Samazināti izdevumi specializētās ārstniecības iestādēs onkoloģisko slimību diagnostikas izmeklējumiem atbilstoši algoritmiem, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.2.3.3.apakšpunktam

2332 540

-

-2332 540

Samazināti izdevumi onkoloģisko pacientu skaita un prognozēto ambulatorās ārstēšanas izmaksu pieaugumam, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.2.3.4.apakšpunktam

1177 895

-

-1177 895

Samazināti izdevumi pozitronu emisijas tomogrāfijai/datortomogrāfijai (PET/DT) onkoloģiskiem pacientiem, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.2.3.5.apakšpunktam

558 842

-

-558 842

Samazināti izdevumi laboratorisko izmeklējumu veikšanai PVA praksē, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.5.3.1.apakšpunktam

79 324

-

-79 324

Samazināti izdevumi sirds un asinsvadu slimību sekundārās diagnostikas un izmeklēšanas algoritmu uzlabošanai, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.5.3.2.apakšpunktam

894 226

-

-894 226

Samazināti izdevumi pēc sirds un asinsvadu slimību sekundārās diagnostikas un izmeklēšanas laboratorisko pakalpojumu veikšanai, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.5.3.3.apakšpunktam

340 494

-

-340 494

Samazināti izdevumi papildus speciālistu piesaistei pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.1.2.1.apakšpunktam un 7.punktam

2681 281

-

-2681 281

Samazināti izdevumi pediatra kā tiešās pieejamības speciālista palīdzības pieejamībai VSIA “Bērnu klīniskajā universitātes slimnīca” un III un IV līmeņa slimnīcās, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.1.2.2.apakšpunktam un 7.punktam

573 534

-

-573 534

Samazināti izdevumi algologa pakalpojumu pieejamībai, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.1.2.3.apakšpunktam un 7.punktam

191 603

-

-191 603

Samazināti izdevumi HIV līdzestības kabineta izveidei, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.3.1.apakšpunktam un 7.punktam

21 465

-

-21 465

Samazināti izdevumi psihiatra komandas darbam, uzlabojot pakalpojumu pieejamību, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.8.3.1.apakšpunktam un 7.punktam

759 761

-

-759 761

Samazināti izdevumi pakalpojumu pieejamībai stacionārajā psihiatriskajā veselības aprūpē, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.8.3.2.apakšpunktam un 7.punktam

445 907

-

-445 907

Samazināti izdevumi jauniešu garīgās veselības sekundārās profilakses programmai garastāvokļa un uzvedības traucējumu novēršanai un seku mazināšanai, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.8.3.3.apakšpunktam un 7.punktam

83 594

-

-83 594

Citas izmaiņas

27458

51635170

51607 712

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu ambulatoro izmeklējumu un terapijas pieejamību, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.6.1.apakšpunktam

-

15770 911

15770 911

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu ambulatoro speciālistu pakalpojumu pieejamību, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.6.2.apakšpunktam

-

8613 724

8613 724

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu dienas stacionārā sniegto pakalpojumu pieejamību, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.6.3.apakšpunktam

-

12202 377

12202 377

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu ambulatorās rehabilitācijas pieejamību, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.6.4.apakšpunktam

-

1117 980

1117 980

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu ambulatorās konsultācijas un izmeklējumus pirms un pēc aknu transplantācijas, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.6.5.apakšpunktam

-

4705

4705

Palielināti izdevumi, lai turpinātu sniegt apmācības diabēta pacientiem un nodrošinātu diabēta kabinetu uzturēšanu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.6.6.apakšpunktam

-

212 816

212 816

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu algoritmu izmeklējumus onkoloģisko slimību primārajai diagnostikai, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.6.7.apakšpunktam

-

1499 520

1499 520

Palielināti izdevumi, lai veiktu manipulācijas urīnpūšļa un prostatas vēža diagnostikai un ārstēšanai, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.6.8.apakšpunktam

-

227 991

227 991

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu aknu elastogrammas izmeklējumu pieejamību ar FibroScan iekārtu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.6.9.apakšpunktam

-

36 000

36 000

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu speciālistu konsultāciju izmaksu pieaugumu, kas saistīts ar onkoloģisko pacientu plūsmu virzīšanu uz noteiktām ārstniecības iestādēm atbilstoši noteiktiem algoritmiem, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.6.10.apakšpunktam

-

650 320

650 320

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu specializētās ārstniecības iestādēs onkoloģisko slimību diagnostikas izmeklējumus atbilstoši algoritmiem, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.6.11.apakšpunktam

-

2332 540

2332 540

Palielināti izdevumi, lai segtu prognozēto ambulatorās ārstēšanas izmaksu pieaugumu sakarā ar onkoloģisko pacientu skaita palielināšanos, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.6.12.apakšpunktam

-

1177 895

1177 895

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu pozitronu emisijas tomogrāfiju/datortomogrāfiju (PET/DT) onkoloģiskiem pacientiem, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.6.13.apakšpunktam

-

558 842

558 842

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu laboratoriskos izmeklējumus PVA praksē sirds un asinsvadu slimību profilakses ietvaros, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.6.14.apakšpunktam

-

46801

46801

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu sirds un asinsvadu slimību sekundārās diagnostikas un izmeklēšanas algoritmu uzlabošanu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.6.15.apakšpunktam

-

482 227

482 227

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu pēc sirds un asinsvadu slimību sekundārās diagnostikas un izmeklēšanas laboratorisko pakalpojumu veikšanu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.6.16.apakšpunktam

-

176 813

176 813

Palielināti izdevumi, lai piesaistītu papildus speciālistus pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.6.17.apakšpunktam

-

2116 699

2116 699

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu pediatra kā tiešās pieejamības speciālista palīdzības pieejamību III, IV un V līmeņa slimnīcās, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.6.18.apakšpunktam

-

503 890

503 890

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu algologa pakalpojumu pieejamību, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.6.19.apakšpunktam

-

307 539

307 539

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu HIV līdzestības kabineta darbību, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.6.20.apakšpunktam

-

30 955

30 955

Palielināti izdevumi, lai attīstītu psihiatra komandas darbu, uzlabojot pakalpojumu pieejamību, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.6.21.apakšpunktam

-

2255 385

2255 385

Palielināti izdevumi, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību dienas stacionārajā psihiatriskajā veselības aprūpē, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.6.22.apakšpunktam

-

594 537

594 537

Palielināti izdevumi, lai īstenotu jauniešu garīgās veselības sekundārās profilakses programmu garastāvokļa un uzvedības traucējumu novēršanai un seku mazināšanai, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.6.23.apakšpunktam

-

89 116

89 116

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu manipulācijas (operācijas un personalizētās ārstēšanas noteikšana pēc -in situ hibridizācijas metodes) Valsts patoloģijas centrā, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.6.24.apakšpunktam

-

88 724

88 724

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu darba samaksas palielināšanu pārējam personālam, kas nav ārstniecības personas, saistībā ar valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 5.1.3.3.apakšpunktam

-

3 525

3 525

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

27 458

533 338

505 880

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu norēķinu veikšanu ar ES un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm par Latvijas iedzīvotājiem ES sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.18.00 “Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”

-

73 800

73 800

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 02.04.00 “Rezidentu apmācība”, lai nodrošinātu rezidentu apmācību saistībā ar plūsmas pieaugumu, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 16.oktobra sēdes protokola Nr.48 35.§ 2. un 4.punktam

27 458

-

-27 458

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātupacientu iemaksu kompensācijas sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 39.04.00 “Neatliekamā medicīniskā palīdzība”, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 16.oktobra sēdes protokola Nr.48 35.§ 2.1.3.apakšpunktam

-

459 538

459 538